Chính sách bảo mật

Bằng cách nhấn vào nút “Tiếp tục”, bạn đang cho phép chúng tôi gửi email cho bạn về các ưu đãi của chúng tôi. Nếu bạn không muốn nhận thêm email nào, bạn luôn có thể từ bỏ bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào phần dưới cùng của mỗi email.

Phần mềm tôn trọng quyền riêng tư của mọi cá nhân ghé thăm các trang web của chúng tôi. Tuyên bố quyền riêng tư này thông báo về các tiêu chuẩn và điều khoản mà phần mềm bảo vệ quyền riêng tư thông tin được cung cấp bởi khách truy cập đến các trang web trên mạng toàn cầu, được sở hữu và vận hành bởi phần mềm, bao gồm phần mềm và phần mềm. Tuyên bố quyền riêng tư này thông báo về thực tiễn thu thập thông tin của chúng tôi và các cách mà thông tin của bạn có thể được sử dụng. Chính sách này có thể thay đổi theo thời gian, vì vậy vui lòng kiểm tra lại định kỳ để xem xét thông tin này.

A. Thông tin cá nhân:

Phần mềm thường chỉ nhận dữ liệu cụ thể về khách truy cập trang web của nó khi thông tin đó được cung cấp tự nguyện, như khi khách truy cập yêu cầu thông tin, mua hoặc đăng ký dịch vụ, mở một phiếu tư vấn hỗ trợ khách hàng, cung cấp thông tin hồ sơ cá nhân để tìm việc làm hoặc gửi email cho chúng tôi. Tất nhiên, một số hoạt động này yêu cầu bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi, ví dụ như khi bạn mua hàng, sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán dịch vụ, gửi hồ sơ cá nhân của bạn hoặc yêu cầu một số loại thông tin cụ thể. Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân xác định cho Phần mềm thông qua một trong các trang web của chúng tôi, nó sẽ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu cụ thể của bạn. Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ có cơ hội chọn liệu bạn có muốn hoặc không muốn Phần mềm sử dụng thông tin này cho mục đích bổ sung. Phần mềm có quyền, theo quy định của nó, gửi cho bạn các thông báo và thông tin quan trọng khác về dịch vụ của Phần mềm. Trừ khi có hướng dẫn từ bạn, Phần mềm có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp để thông báo cho bạn về các dịch vụ và sản phẩm bổ sung được cung cấp bởi các công ty thành viên của The Software, các đại lý được ủy quyền của The Software và các nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ khác mà The Software có quan hệ và có thể có lợi cho bạn.

Các ví dụ trong tài liệu này không được coi là một lời hứa hay bảo đảm về thu nhập. Tiềm năng kiếm được hoàn toàn phụ thuộc vào người sử dụng sản phẩm, ý tưởng và kỹ thuật của chúng tôi cùng với những nỗ lực đã đưa ra. Chúng tôi không xem điều này như một “kế hoạch làm giàu”, và bạn cũng không nên nhìn nhận nó như vậy.

B. Thông tin không nhận dạng cá nhân (Thông tin phổ biến):

Nói chung, Phần mềm tự động thu thập một số thông tin chung. Thông tin chung không tiết lộ danh tính của khách truy cập. Thông thường, nó bao gồm thông tin về địa chỉ internet được gán cho máy tính của bạn, số lượng và tần suất khách truy cập, và các trang web của Phần mềm đã được truy cập. Phần mềm thu thập thông tin này với mục đích cụ thể là xác định dịch vụ khách hàng và nhu cầu của trang web. Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách sử dụng một số công nghệ, bao gồm ‘cookies’ (một công nghệ có thể được sử dụng để cung cấp thông tin tùy chỉnh về dịch vụ Phần mềm cho khách truy cập). Phần mềm không kết hợp thông tin được thu thập theo cách này với bất kỳ thông tin cá nhân có thể xác định được nào. Bạn có thể đặt trình duyệt của mình để thông báo cho bạn khi nhận được một ‘cookie’ và bạn có thể từ chối nó.

C. Trang web do phần mềm của bạn chủ trì, máy chủ, bảng tin, diễn đàn, trang web của bên thứ ba:

Thông tin mà bạn tiết lộ trên một không gian công cộng, bao gồm trên bảng thông báo, phòng trò chuyện hoặc trang web mà Phần mềm có thể cung cấp cho bạn như một phần của dịch vụ của Phần mềm, có sẵn cho bất kỳ ai khác ghé thăm không gian đó. Phần mềm không thể bảo vệ bất kỳ thông tin nào bạn tiết lộ ở những vị trí này. Ngoài ra, các trang web của Phần mềm chứa các liên kết đến các trang web thuộc sở hữu của các bên thứ ba không liên quan đến Phần mềm. Phần mềm không thể bảo vệ bất kỳ thông tin nào bạn có thể tiết lộ trên những trang web này và đề nghị bạn xem xét các tuyên bố chính sách riêng tư của các trang web đó mà bạn truy cập.

D. Ngoại lệ và Giới hạn:

Bất chấp những điều đã nêu và tuân thủ theo luật pháp áp dụng, Phần mềm hợp tác đầy đủ với các quan chức tiểu bang, địa phương và liên bang trong bất kỳ cuộc điều tra nào liên quan đến bất kỳ nội dung nào (bao gồm cả thông tin cá nhân hoặc các cuộc truyền thông điện tử riêng tư được truyền tới Phần mềm) hoặc các hoạt động bất hợp pháp giả định của bất kỳ người dùng nào của Dịch vụ và thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ quyền sở hữu của mình. Với mục đích giới hạn để hoàn thành việc hợp tác và biện pháp đó và tuân thủ các luật pháp áp dụng, Phần mềm có thể bị yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân có thể nhận dạng. Ngoài ra, Phần mềm có thể quyết định theo dõi các khu vực truyền thông bất kỳ để đáp ứng bất kỳ luật, quy chế hoặc yêu cầu của chính phủ nào; nếu việc tiết lộ đó là cần thiết hoặc phù hợp để thực hiện Phần mềm; hoặc bảo vệ quyền hoặc tài sản của Phần mềm hoặc người khác. Liên quan đến việc bán hoặc chuyển giao bất kỳ quyền sở hữu của mình liên quan đến Phần mềm và Phần mềm và các trang web khác thuộc sở hữu của công ty, Phần mềm có quyền bán hoặc chuyển giao thông tin của bạn (bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, thông tin địa chỉ và các thông tin khác mà bạn cung cấp cho Phần mềm) cho một bên thứ ba tập trung vào sản phẩm hoặc dịch vụ liên lạc; đồng ý là người kế nhiệm của Phần mềm đối với việc duy trì và bảo vệ thông tin được thu thập và duy trì bởi Phần mềm; và đồng ý với các nghĩa vụ của tuyên bố chính sách này.