Liên hệ với chúng tôi

Cần Trợ giúp với EWave Ngay lập tức? Hãy tin tưởng vào Đội ngũ Hỗ trợ Chuyên nghiệp của chúng tôi. Hãy thoải mái liên hệ qua Email hoặc Điện thoại, tùy thuộc vào sự ưa thích của bạn.

Vui lòng nhận thức rằng đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi chuyên cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tổng quát cho EWave Ngay lập tức, cũng như giải quyết các yêu cầu liên quan đến phiên bản tự xây dựng EWave Ngay lập tức của chúng tôi.

Đối với bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến hoạt động giao dịch của bạn, chúng tôi xin vui lòng yêu cầu bạn định hướng chúng đến một trong các nhà môi giới thực hiện của chúng tôi. Nếu bạn chưa thiết lập tài khoản với một trong các nhà môi giới được đề xuất của chúng tôi, xin vui lòng cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ nhanh chóng kết nối bạn với họ.

Hãy Nói Chuyện

Đội của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 9:00 sáng đến 6:00 chiều, UTC+8.

Cho dù bạn cần hỗ trợ kỹ thuật hay muốn tìm hiểu sâu về hệ thống giao dịch của chúng tôi, đội ngũ của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ, đảm bảo bạn tận dụng tối đa trải nghiệm của mình với Immediate EWave.

*Thông tin cá nhân của bạn có thể được chia sẻ với bên thứ ba cung cấp dịch vụ giao dịch theo quy định trong Chính sách bảo mật trang web.