Termini

KOMPETENZA U MODIFIKAZZJONI TAL-AKKORD

Inti taqbel ma’ it-termini u l-kondizzjonijiet mfassla fil-Akkord fir-responsabbiltà tiegħek għall-użu tal-Websajt. L-Akkord jikkostitwixxi l-akkord sħiħ u biss bejn int u s-Software fir-responsabbiltà tiegħek għall-użu tal-Websajt u jissoprema t-tul jew ir-reġim tal-akkordi preċedenti, rappreżentazzjonijiet, garanziji u/jew kuxjenzi bit-tappruvament tal-Websajt. Nistgħu noħolqu l-Akkord minn żmien għal żmien bl-disskret ta’ tagħna biss, mingħajr avviż speċifiku tiegħek. L-Akkord l-aħħar ser jingħad fuq il-Websajt, u għandek ikollok tressaq lill-Akkord qabel tuża l-Websajt. Bill-użu kontinwu tiegħek tal-Websajt u/jew Servizzi, inti hawn biex tagħmel liema bejn il-termini u l-kondizzjonijiet kif imfassla fil-Akkord effettiv f’dak iż-żmien. Għalhekk, għandek tikkuntenta tikkuntenti dan il-paġna regolarment għall-aġġornamenti u/jew bidliet.

REKWIŻITI

Il-Website u s-Servizzi huma disponibbli biss lil individwi li jistgħu jidħlu f’kontijiet legalment imġewwa l-liġijiet applikabbli. Il-Website u s-Servizzi ma humix intentati għal użu minn individwi taħt l-età ta tmien iż-żmien (18). Jekk inti taħt l-età ta tmien iż-żmien (18), m’għandekx permess li tuża u/jew taċċessa l-Website u/jew is-Servizzi.

DESCRIZZJONI TA’ L-SERVIZZI

Servizzi tal-Vendor

Billi tarblu l-formoli tal-ordni tar-reqqa, tista’templatej, jew tista’ipprova temmni kerti prodotti u/ jew servizzi minn il-Website. Il-prodotti u/ jew servizzi miftiehem fil-Website jistgħu jkollhom deskrijzzjonijiet li huma ppreżentati direttament mill-manifatturi jew-distributuri ta’ terzi parti tal-prodotti. Il-Softwer ma jirrappreżenta jew la jsemmi li l-deskrijzzjonijiet tal-prodotti tal-ikel huma ġusti jew kompluti. Tifhem u t’accetta li l-Softwer mhix responsabbli u lajk bi tħossok dwar l-kapaċità tiegħek li tiggi b’prodotti u/ jew servizzi mill-Website jew dwar xi disputa mal-bejgħ tal-prodott, id-distributur u l-konsumaturi tal-utent finali. Tifhem u t’accetta li l-Softwer ma jkunx lajbli lejk jew ħadd t-tieni g[…] for[…] xi pretensjoni li tikkonnessi ma’ xi wħud mil-prodotti u/ jew servizzi mqabbda fil-Website.

KUNTESTI

Minn darba għal darba, TheSoftware tipprovdi premji promozzjonali u l-oħrajn permezz ta’ Kuntesti. Billi toħroġ informazzjoni vera u korretta fir-rabta tal-formola ta’ kuntest li tapplika, u b’tiskors għall-Reguli Ofiċjali tal-Kuntest li japplikaw għal kull Kuntest, tista’ daħħal biex tkun għaddejja seħħ b’opportunità li tgħalleb il-premji promozzjonali li jiġu offruti permezz ta’ kull Kuntest. Biex tidħol f’kuntesti li jingħataw ħarsa għalihom fuq is-Sit, għandek tuħrab kemm il-formola tal-kontra ta’ applikazzjoni mal-appoġġ aħjar. Tistgħoġol tarmi, informazzjoni għad-Registrazzjoni tal-Kuntest vera, korretta, attwali u kompluta.Alt Software għandu dritt li jerġa’ jerħal xogħolim tal-Kuntest uibat li jkun tlestew, fl-istorju tal-isklużiv dirett tiegħu tar-rmien fejn: (i) inti possibbli wara il-kumpless ta ‘kwalunkwe parti tar-Riservi; u / jew (ii) il-Dati tar-Rigistrazzjoni tal-Kuntest li qabadtiek mhumiex kompluti, fraudolenti, doppji jew inkumpluti. Taħt id-dritt inizjattiva tiegħu, TheSoftware jista’ jibdel ikriterji tal-Dati tar-Rigistrazzjoni f’l-ebda ħin.

LISENZA TALIĊENZA

Bħala jużatur tal-websajt, inti issa tistanza li tuża l-website, il-kontenut u l-material assoċjat b’liċenzja mhux esklussiva, mhux transferibbli, revokabbli u limitata biex taċċessa u tuża l-website, il-kontenut u l-material assoċjat skond il-Konvenzjoni. Is-Software jista’ jirkied din il-liċenzja f’kwalunkwe ħin għal kwalunkwe raġuni. Tista’ tuża l-website u l-kontenut fuq kompjuter wieħed għall-użu personali tiegħek, mhux-kummerċjali. Ebda parti mill-website, il-kontenut, il-konċorsi u/servizzi ma tintruppax f’xi forma jew tgħaddimha f’xi sistema ta’ tiġdid ta’ informazzjoni, żmieniku jew mekaniżmu elettroniku jew mekkaniku. Ma tista’x tuża, tikkopja, tisemula, tinħoss, tikri, ssewwa, tebdel, titfa’ l-ewwel, tilef il-kodiċi, toħroġ il-ħsieb li tkun b’suġġett, inwerti l-inginiera, jew tniedi l-website, il-kontenut, il-konċorsi u/servizzi jew kwalunkwe part minnhom. Is-Software għandu dritt li jżomm drittijiet li ma jiġux espliċitament mqabbda mill-Konvenzjoni. Ma tistax tuża l-ebda apparat, softwer jew rutina biex tipprevjeni jew tippjana li tipprevjeni mid-dinja ta’ xogħol ġust tal-website. Ma tistax tieħu azzjoni li tippornaw għeddla eccessiva jew madwar l-kbir li tkun miżmuma fuq l-infrastruttura tal-Software. Id-dritt tiegħek li tuża l-website, il-kontenut, il-konċorsi u/servizzi mhux trasferibbli.

DIRITTI DI PROPRIETÀ

Il contenuto, l’organizzazione, la grafica, il design, la compilazione, la traduzione magnetica, la conversione digitale, il software, i servizi e altre questioni relative al Sito Web, al Contenuto, ai Concorsi e ai Servizi sono protetti da diritti d’autore, marchi registrati e altri diritti di proprietà (inclusi, ma non limitati, alla proprietà intellettuale). La copia, la ridistribuzione, la pubblicazione o la vendita da parte tua di qualsiasi parte del Sito Web, del Contenuto, dei Concorsi ei/o dei Servizi è strettamente vietata. L’estrazione sistematica di materiale dal Sito Web, dal Contenuto, dai Concorsi e/o dai Servizi mediante mezzi automatizzati o qualsiasi altra forma di scraping o estrazione di dati al fine di creare o compilare, direttamente o indirettamente, una raccolta, una compilazione, un database o una directory senza il permesso scritto di TheSoftware è vietata. Non acquisisci diritti di proprietà su qualsiasi contenuto, documento, software, servizio o altro materiale visualizzato sul Sito Web, sul Contenuto, sui Concorsi ei/o sui Servizi. La pubblicazione di informazioni o materiale sul Sito Web o tramite i Servizi, da parte di TheSoftware, non costituisce una rinuncia a qualsiasi diritto su tali informazioni e/o materiali. Il nome e il logo di TheSoftware, e tutti i grafici, icone e nomi di servizio ad esso associati, sono marchi di TheSoftware. Tutti gli altri marchi presenti sul Sito Web o tramite i Servizi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’uso di qualsiasi marchio senza il consenso scritto esplicito del proprietario applicabile è strettamente vietato.

LINKING DWAR IL-WEB SITE, CO-BRANDING, ‘FRAMING’ U/ REFERENZJA DWAR IL-WEB SITE PROIBITA

Jekk mhux espressament awtorizzat minn TheSoftware, rannan jista ‘jikkollega dwal il-Web site jew parti minnu (inkluzi, iżda mhux lim-imiti għall-logotipi, tar-branding jew materjali protetti b’copyright), mal-Web site jew mezz ta ‘retej tal-web tagħhom għal waħda minn dawn ir-raġunijiet. Imbagħad, ‘framing’ il-Web site u/ jew referenza l-URL (‘URL’) tal-Web site f’tal-midja kummerċjali jew mhux kummerċjali mingħajr il-permess preċedenti, espress u skritt mill-TheSoftware hija mwieżna proibita. Inti b’mod speċifiku tikkonsenti li tikooperi mal-Web site biex tneħħi jew tħabbra, skużani, kontenut jew attività simili. Hawnhekk toħroġ li se tkun responsabbli għal xi dannu jew danners kollha assiżjat m’mod tiegħek.

TREJBAD, TBIDLA U MODIFIKAZZJONI

Irriservaw l-iskrutinju esklussiv tiegħna li nofrru l-possibilta li noħlom u/jew nibgħat dak kwalunkwe dokument, informazzjoni jew kontenut oħra li jidher fuq is-Sit Web.

DISKLUSSJONI DWAR IL-FEMMA MINNHOM TINJDUM

Iż-żurir jiġbru informazzjoni mill-websajt fid-dan il-punt bl-iżjed r-riskju tagħhom. Lis-Softwer ma jagħti l-garanzija li dawn it-tfal huma ħielsa mis-kodiċi tkomplija tal-kompjuter inklużi, iżda mhux limitata għand virusi u ħimijiet.

INDENNIFIKAZZJONI

Inti taqbel li tindennifika u tinsab lill-Software, kull waħda mill-ġenituri tagħhom, sussidjarji u affiljati tagħhom, u kull waħda mill-membri rispettivi, uffiċjali, mudellin, impjegati, aġenti, konfundaturi jew l-intrapartners oħrajn, mill-immaniġġjar ħalli u kontra kull pretijiet, spejjeż (inklużi onorarji raġunabbli tal-avukat), dgħajjes, kostumi, riklami u/għal sentenzi kollha, mmassabbretti minn xi persuna terza minħabba jew minħabba: (a) l-użu tiegħek tal-websajt, is-servizzi, il-kontenut u/jew il-partiċipazzjoni f’kwalunkwe kontest; (b) il-ħliefi tiegħek mill-Akkord; u/jew (c) il-vjolazzjoni tiegħek ta’ xi pretijiet ta’ individwu jew/ugħawwa. Il-proviżjonijiet ta’ din il-paragrafu huma għat-tħejjija tas-Software, kull waħda mill-ġenituri tagħhom, sussidjarji u/jew affiljati tagħhom, u kull waħda mill-uffiċjali, mudellin, membri, impjegati, aġenti, azionisti, tal-licenzjarji, tal-fornituri u/avukati tagħhom rispettivi. Kull wieħed minn dawn l-individwi u entitajiet għandu d-dritt jassesta u jsib tal-pajjiż u jassesta dawn il-proviżjonijiet direttament kontra inti f’isemu stess.

WEBSITES TA’ TERZI

Is-sit ekk ipprovdi linkijiet għas-siti tal-internet oħra u/jew jirreferi għalihom, inklużi, iżda mhux limitat għal, dawk li huma posseduti u joperaw mill-Fornituri Terzi. L-ewwel min jikkomplikaw is-suġġerimenti tal-websajt, issa tapprezza u taf li l-Software ma jkunex responsabbli għad-disponibbiltà tal-websajt u/jew risorsi tal-fornituri terzi. Barra minn hekk, il-Software ma jappoġġax, u mhux responsabbli jew legalment marbut mal-eżenzijiet u l-kondizzjonijiet, il-politika ta’ privatezza, il-kontenut, l-ispejjes, is-servizzi, il-prodotti u/jew materjali oħra fuq jew mill-websajt tal-fornituri terzi, jew għal kwalunkwe id-danni u/jew perspettivi ta’ telfiet li jkunu jiġu mirhom.

POLITIKA TAL-PRIVATEZZA/INFORMAZZJONI TAL-VIŻITATUR

L-użu tal-Websajt, u kull kommenti, rikors, informazzjoni, Dati tar-Reġistrazzjoni u/jew materjali li tissottometti permezz tal-Websajt jew bl-assocjazzjoni tal-Websajt, huwa suġġett għal Politika tal-Privatezza tagħna. Nireżervaw id-dritt li nużaw kull informazzjoni dwar l-użu tiegħek tal-Websajt, u kull informazzjoni personali identifikabbli oħra provduta minnek, skond it-termini tal-Politika tal-Privatezza tagħna. Biex taraw il-Politika tal-Privatezza tagħna, ikklikkja Hawnhekk.

Kull tentattiva mill-ebda individwu, minħabba jekk huwa klijent tal-Software jew le, li jagħmel danno, tħassar, jiftaħ, jivandaliżaw u/jew inkella jinterferu mal-operazzjoni tal-Websajt, hi ħtieġa ta’ kriminalità u ħarsien ċivili u l-Software se jippurġaw b’attenzjoni kumpulsiva kemm għandu fil-qasam dwar kwalunkwe individwu jew entità li tagħmel dan l-għażla skurament permessa mill-liġi u ekwità.