Şartlar

ANLAŞMANIN KAPSAMI VE DEĞİŞTİRİLMESİ

Web Sitesini kullanımınızla ilgili Anlaşmada belirtilen şartlar ve koşulları kabul edersiniz. Anlaşma, Web Sitesini kullanımınızla ilgili olarak sizin ve Yazılımın arasındaki tek ve tüm anlaşmayı oluşturur ve Web Sitesi ile ilgili tüm önceki veya çağdaş anlaşmaları, temsil ve beyanları, garantileri ve/veya anlaşmaları geçersiz kılar. Anlaşmayı önceden size özel bildirim yapmaksızın tek taraflı olarak zaman zaman değiştirebiliriz. En son Anlaşma Web Sitesinde yayınlanacak ve Web Sitesini kullanmadan önce Anlaşmayı gözden geçirmeniz gerekmektedir. Web Sitesi ve/veya Hizmetlerin sürekli kullanımıyla, o zaman etkili olan Anlaşma içindeki tüm şartlara uyacağınızı kabul edersiniz. Bu nedenle, güncellemeler ve/veya değişiklikler için bu sayfayı düzenli olarak kontrol etmelisiniz.

Gereksinimler

Web sitesi ve Hizmetler, ilgili yasa uyarınca hukuki olarak bağlayıcı sözleşmelere girebilen kişilere yöneliktir. Web sitesi ve Hizmetler, on sekiz (18) yaşın altındaki bireylerin kullanımı için tasarlanmamıştır. On sekiz (18) yaşın altındaysanız, Web sitesini ve/veya Hizmetleri kullanma izniniz bulunmamaktadır.

HİZMETLERİN AÇIKLAMASI

Tedarikçi Hizmetleri

Uygulanabilir satın alma sipariş formlarını tamamlayarak, belirli ürünleri ve/veya hizmetleri Web sitesinden elde edebilir veya elde etmeye çalışabilirsiniz. Web sitesinde yer alan ürünler ve/veya hizmetler, üçüncü taraf sağlayıcıların üretici veya dağıtıcıları tarafından doğrudan sağlanan açıklamalar içerebilir. Yazılım, bu öğelerin açıklamalarının doğru veya eksiksiz olduğunu temsil etmez veya garanti etmez. Web sitesinden ürün ve/veya hizmetleri elde edememeniz veya ürünün satıcısı, dağıtıcısı ve son kullanıcı tüketicisi ile herhangi bir anlaşmazlık durumunda TheSoftware’ın herhangi bir şekilde sorumlu veya sorumlu olmadığını anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Web sitesinde sunulan ürün ve/veya hizmetlerle ilgili herhangi bir iddia nedeniyle TheSoftware’ın size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacağını anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

YARIŞMALAR

TheSoftware, zaman zaman Yarışmalar aracılığıyla promosyonel ödüller ve diğer ödüller sunmaktadır. İlgili Yarışma kayıt formuyla bağlantılı olarak gerçek ve doğru bilgi sağlayarak ve her Yarışma için geçerli olan Resmi Yarışma Kurallarını kabul ederek, her Yarışma aracılığıyla sunulan promosyonel ödülleri kazanma şansına sahip olabilirsiniz. Web sitesinde yer alan Yarışmalara katılmak için öncelikle ilgili başvuru formunu tamamen doldurmanız gerekmektedir. Gerçek, doğru, güncel ve eksiksiz Yarışma Kayıt Verilerini sağlamayı kabul edersiniz. TheSoftware, Yarışma Kayıt Verilerinin tamamen veya kısmen uygun olmadığına hükmetmesi halinde, (i) Sözleşmenin herhangi bir bölümünü ihlal ettiğinizi veya (ii) sağladığınız Yarışma Kayıt Verilerinin eksik, sahte, kopya veya başka türlü kabul edilemez olduğunu, tek taraflı olarak reddetme hakkına sahiptir. TheSoftware, Kayıt Verisi kriterlerini tek taraflı olarak istediği zaman değiştirebilir.

LİSANS VERİLMESİ

Web sitesi kullanıcısı olarak, Anlaşma’ya uygun olarak Web sitesine, İçerik ve ilgili materyallere erişim ve kullanım için devredilemez, devredilemez, geri alınabilir ve sınırlı bir lisans verilir. Yazılım bu lisansı herhangi bir nedenle herhangi bir zamanda sona erdirebilir. Web sitesini ve İçeriği kendi kişisel, ticari olmayan kullanımınız için bir bilgisayarda kullanabilirsiniz. Web sitesinin, İçeriğin, Yarışmaların ve/veya Hizmetlerin hiçbir kısmı herhangi bir şekilde çoğaltılamaz veya herhangi bir bilgi alım sistemi, elektronik veya mekanik bir şekilde bütünleştirilemez. Web sitesini, İçeriği, Yarışmaları ve/veya Hizmetleri veya bunun herhangi bir kısmını kullanamaz, kopyalayamaz, taklit edemez, klonlayamaz, kiralayamaz, satamaz, değiştiremez, dekompilasyon yapamaz, sökemez, tersine mühendislik yapamaz veya transfer edemezsiniz. Yazılım, Anlaşma’da açıkça verilmeyen herhangi bir hakkı saklar. Web sitesinin uygun çalışmasını engellemek veya müdahale etmek için herhangi bir cihaz, yazılım veya rutin kullanamazsınız. TheSoftware’in altyapısına orantısız veya orantısız olarak büyük bir yük yükleyen herhangi bir eylemde bulunamazsınız. Web sitesini, İçeriği, Yarışmaları ve/veya Hizmetleri kullanma hakkınız devredilemez.

MALÎ HAKLAR

İçerik, düzen, grafikler, tasarım, derleme, manyetik çeviri, dijital dönüştürme, yazılım, hizmetler ve Web Sitesi, İçerik, Yarışmalar ve Hizmetler ile ilgili diğer konular ilgili telif hakları, ticari markalar ve diğer mülki (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla fikri mülkiyet) hakları altında korunmaktadır. Web Sitesi, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetlerin herhangi bir bölümünün sizin tarafınızdan kopyalanması, yeniden dağıtılması, yayınlanması veya satılması kesinlikle yasaktır. TheSoftware tarafından Web Sitesi, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetlerden materyalin otomatik araçlar veya diğer bir veri çıkarma şekliyle toplanarak, doğrudan veya dolaylı olarak, bir koleksiyon, derleme, veritabanı veya dizin oluşturulması da yazılı izin alınmaksızın yasaktır. Web Sitesi, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetlerde görüntülenen herhangi bir içerik, belge, yazılım, hizmet veya diğer materyale ilişkin mülkiyet haklarına sahip olmazsınız. TheSoftware tarafından Web Sitesi üzerinde veya Hizmetler yoluyla bilgi veya materyal yayınlamak, TheSoftware tarafından bu bilgi veya materyale ilişkin herhangi bir hak veya haklarının feragat edildiği anlamına gelmez. TheSoftware adı ve logosu ile ilişkili grafikler, ikonlar ve hizmet adları, TheSoftware’nin ticari markalarıdır. Web Sitesi üzerinde veya Hizmetler yoluyla görünen tüm diğer ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Uygulanabilir sahibinin açık yazılı izni olmaksızın herhangi bir ticari markanın kullanımı kesinlikle yasaktır.

WEBSİTEYE HYPERLINK OLUŞTURMAK, CO-BRANDING, “FRAMING” VE/VEYA WEBSİTEYE REFERANS VERME YASAKLANMIŞTIR

TheSoftware tarafından açıkça yetkilendirilmedikçe, hiç kimse herhangi bir nedenle Website’yi veya kısmen (logolar, ticari markalar, markalar veya telif hakları dahil olmak üzere), kendi web sitesine veya web alanına hyperlink oluşturamaz. Ayrıca, Website’yi “framing” yapmak ve/veya Website’nin Uniform Resource Locator (”URL”) adresine herhangi bir ticari veya ticari olmayan medyada, önceden, açıkça ve yazılı izin almadan referans vermek kesinlikle yasaktır. Belirli olarak, böyle içeriği veya faaliyeti Website ile işbirliği yaparak kaldırmayı veya durdurmayı kabul edersiniz. Bununla birlikte, bu konuyla ilişkili her türlü zarardan sizin sorumlu olacağınızı kabul edersiniz.

DÜZENLEME, SİLME VE DEĞİŞTİRME

Web sitesinde görünen herhangi bir belgeyi, bilgiyi veya diğer içeriği tek taraflı olarak düzenleme ve/veya silme hakkını saklı tutarız.

İNDİRMELER TARAFINDAN NEDEN OLUŞABİLECEK ZARAR İÇİN REDDİ BEYANI

Ziyaretçiler, Web sitesinden bilgi indirmeyi kendi riskleri altında yapar. Yazılım, bu tür indirmelerin, virüsler ve solucanlar dahil olmak üzere, bozulmuş bilgisayar kodlarından arındırılmış olmadığı konusunda herhangi bir garanti vermez.

Tazminat

TheSoftware’yi, ebeveynlerini, iştiraklerini ve her birinin ilgili üyelerini, yöneticilerini, çalışanlarını, temsilcilerini, ortaklarını veya diğer ortaklarını zararsız tutarak, tüm iddialardan, masraflardan (makul avukat ücretleri dahil), zararlardan, davalar, maliyetler, talepler ve/veya herhangi bir üçüncü tarafın nedeniyle veya bunlardan kaynaklanan her türlü yargılama karşısında, Websitesi, Hizmetler, İçerik ve/veya herhangi bir Yarışmaya girişiniz nedeniyle oluşan iddialardan zararsız tutulacağınızı kabul edersiniz; (b) Sözleşme ihlaliniz; ve/veya (c) başka bir bireyin ve/veya kuruluşun haklarını ihlal ettiğiniz. Bu madde, TheSoftware, ebeveynlerini, iştiraklerini ve/veya bağlı şirketlerini ve ilgili yetkililerini, yöneticilerini, üyelerini, çalışanlarını, temsilcilerini, hissedarlarını, lisans verenlerini, tedarikçilerini ve/veya avukatlarını lehine olacak şekilde düzenlenmiştir. Bu bireylerin ve kuruluşların, bu düzenlemeleri doğrudan adınıza talep edebilme ve uygulayabilme hakkı bulunmaktadır.

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ

Web sitesi, size başka İnternet sitelerine ve/veya üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından sahip olunan ve işletilen kaynaklara bağlantılar sağlayabilir ve/veya sizi yönlendirebilir. Yazılım, böyle üçüncü taraf web siteleri ve/veya kaynaklar üzerinde hiçbir kontrol sahibi olmadığından, burada, yazılımın bu üçüncü taraf web sitelerinin ve/veya kaynakların kullanılabilirliğinden sorumlu olmadığını kabul edersiniz. Dahası, yazılım, bu üçüncü taraf web sitelerinde veya kaynaklarda bulunan veya mevcut olan herhangi bir koşul, gizlilik politikası, içerik, reklam, hizmet, ürün ve/veya diğer materyalleri desteklememekte ve bunlardan sorumlu ve sorumlu değildir veya bu üçüncü taraf web sitelerinden veya kaynaklardan kaynaklanan herhangi bir hasar ve/veya kayıptan sorumlu değildir.

GİZLİLİK POLİTİKASI/ZİYARETÇİ BİLGİLERİ

Web sitesinin kullanımı ve Web sitesi ile ilişkili olarak veya Web sitesi aracılığıyla sunulan tüm yorumlar, geri bildirimler, bilgiler, Kayıt Verileri ve/veya materyaller, Gizlilik Politikamıza tabidir. Web sitesinin kullanımıyla ilgili tüm bilgileri ve tarafınızca sağlanan her türlü kişisel bilgiyi, Gizlilik Politikamızın koşullarına uygun olarak kullanma hakkını saklı tutarız. Gizlilik Politikamızı görmek için lütfen Buraya Tıklayın.

TheSoftware müşterisi olsun veya olmasın, herhangi bir bireyin Web sitesinin işleyişini bozmaya çalışması, yok etmeye çalışması, oynamaya çalışması, tahrip etmeye çalışması ve/veya başka şekilde müdahale etmesi, ceza hukuku ve medeni hukukun ihlali niteliğindedir ve TheSoftware bu konuda herhangi bir suçlu birey veya kuruluşa karşı yasaların izin verdiği en geniş şekilde hukuki ve eşitlik temelinde tüm çözüm yollarını kararlılıkla takip edecektir.