Villkor

OMFATTNING OCH ÄNDRING AV AVTALET

Du godkänner att följa de villkor och bestämmelser som anges i Avtalet avseende din användning av webbplatsen. Avtalet utgör det enda och fullständiga avtalet mellan dig och Programvaran avseende din användning av webbplatsen och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, representationer, garantier och/eller förståelser avseende webbplatsen. Vi kan ändra Avtalet från tid till annan i vår enskilda juridiska bedömning, utan något specifikt meddelande till dig. Det senaste Avtalet kommer att publiceras på webbplatsen och du bör granska Avtalet innan du använder webbplatsen. Genom din fortsatta användning av webbplatsen och/eller tjänsterna samtycker du härmed till att följa alla villkor och bestämmelser som ingår i Avtalet som är giltigt vid den tidpunkten. Därför bör du regelbundet kontrollera den här sidan för uppdateringar och/eller ändringar.

KRAV

Webbplatsen och tjänsterna är endast tillgängliga för individer som kan ingå bindande avtal enligt gällande lag. Webbplatsen och tjänsterna är inte avsedda för personer under arton (18) års ålder. Om du är under arton (18) år har du inte tillstånd att använda och/eller få tillgång till webbplatsen och/eller tjänsterna.

BESKRIVNING AV TJÄNSTERNA

Leverantörtjänster

Genom att fylla i de relevanta inköpsorderformulären kan du få eller försöka få vissa produkter och/eller tjänster från webbplatsen. De produkter och/eller tjänster som visas på webbplatsen kan innehålla beskrivningar som tillhandahålls direkt av tredje parts tillverkare eller distributörer av sådana artiklar. TheSoftware representerar inte eller garanterar att beskrivningarna av sådana artiklar är korrekta eller fullständiga. Du förstår och samtycker till att TheSoftware inte är ansvarig på något sätt för din oförmåga att få produkter och/eller tjänster från webbplatsen eller för någon tvist med produktens säljare, distributör och slutanvändare. Du förstår och samtycker till att TheSoftware inte ska vara ansvarig gentemot dig eller tredje part för någon anspråk i anslutning till någon av de produkter och/eller tjänster som erbjuds på webbplatsen.

TÄVLINGAR

Då och då erbjuder TheSoftware kampanjpriser och andra utmärkelser via Tävlingar. Genom att lämna sann och korrekt information i samband med den tillämpliga registreringsblanketten för Tävlingen, och godkänna de officiella Tävlingsreglerna som gäller för varje Tävling, kan du delta för att ha chans att vinna de kampanjpriser som erbjuds i varje Tävling. För att delta i Tävlingarna som presenteras på webbplatsen måste du först fylla i den tillämpliga anmälningsblanketten fullständigt. Du godkänner att tillhandahålla sann, korrekt, aktuell och fullständig Tävlingsregistreringsdata. TheSoftware har rätt att avvisa all Tävlingsregistreringsdata där det, enligt TheSoftwares ensamrätt och exklusiva beslut, fastställs att: (i) du bryter mot någon del av Avtalet; och/eller (ii) Tävlingsregistreringsdatan du tillhandahållit är ofullständig, bedräglig, en duplicering eller på annat sätt otillåtlig. TheSoftware kan när som helst och efter eget gottfinnande ändra kriterierna för Registreringsdata.

LICENSGRANT

Som användare av webbplatsen har du tilldelats en icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallelig och begränsad licens att få tillgång till och använda webbplatsen, innehållet och tillhörande material i enlighet med avtalet. Programvaran kan när som helst avsluta denna licens av vilken anledning som helst. Du får använda webbplatsen och innehållet på en dator för din personliga, icke-kommersiella användning. Ingen del av webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna får reproduceras i någon form eller inkorporeras i något informationsåterhämtningssystem, elektroniskt eller mekaniskt. Du får inte använda, kopiera, efterlikna, klona, hyra, leasa, sälja, modifiera, dekompilera, demontera, omvändkonstruera eller överföra webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna eller någon del därav. Programvaran reserverar alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i avtalet. Du får inte använda någon enhet, programvara eller rutin för att störa eller försöka störa webbplatsens korrekta funktion. Du får inte vidta några åtgärder som lägger en oskälig eller orimligt stor belastning på programvarans infrastruktur. Din rätt att använda webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna är inte överförbar.

UPPHOVSRÄTTIGHETER

Innehållet, organisationen, grafiken, designen, sammanställningen, magnetisk översättning, digital omvandling, programvaran, tjänsterna och andra frågor som rör webbplatsen, innehållet, tävlingarna och tjänsterna skyddas av tillämpliga upphovsrätter, varumärken och andra äganderätter (inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter). Kopiering, omdistribution, publicering eller försäljning av någon del av webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna av dig är strängt förbjuden. Systematisk hämtning av material från webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna med automatiska medel eller någon annan form av skrapning eller datautvinning för att skapa eller sammanställa, direkt eller indirekt, en samling, kompilering, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från TheSoftware är förbjudet. Du förvärvar inte äganderätten till något innehåll, dokument, programvara, tjänster eller annat material som visas på eller genom webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna. Publicering av information eller material på webbplatsen, eller genom tjänsterna, av TheSoftware utgör inte ett avstående från någon rätt till sådan information och/eller material. TheSoftware-namnet och logotypen, samt alla tillhörande grafik, ikoner och tjänstenamn, är varumärken som tillhör TheSoftware. Alla andra varumärken som visas på webbplatsen eller genom tjänsterna är äganderätten tillhör sina respektive ägare. Användningen av något varumärke utan det tillämpliga ägarens uttryckliga skriftliga medgivande är strängt förbjuden.

HYPERLINKING TILL WEBBPLATSEN, SAMARBETE, “FRAMING” OCH/ELLER REFERERADE WEBBPLATSEN FÖRBJUDD

Om inte uttryckligen auktoriserat av TheSoftware får ingen hyperlänka till Webbplatsen, eller delar däri (inklusive, men inte begränsat till, logotyper, varumärken, varumärkesskyddat material), till sin egen webbplats eller plattform för något syfte. Vidare är det strikt förbjudet att “frama” Webbplatsen och/eller referera den uniforma resurslokaliseraren (“URL”) för Webbplatsen i något kommersiellt eller icke-kommersiellt medium utan förutgående skriftligt tillstånd från TheSoftware. Du går specifikt med på att samarbeta med Webbplatsen för att ta bort eller upphöra med eventuellt sådant innehåll eller aktivitet. Du erkänner härmed att du ska vara ansvarig för eventuella skador som är associerade därmed.

REDIGERING, BORTTAGNING OCH ÄNDRING

Vi förbehåller oss rätten att ensidigt redigera och/eller ta bort alla dokument, information eller annat innehåll som visas på webbplatsen.

ANSVARSBESTÄMMELSER FÖR SKADOR ORSAKADE AV NERLADDNINGAR

Besökare laddar ner information från webbplatsen på egen risk. TheSoftware lämnar ingen garanti för att sådana nedladdningar är fria från skadlig kod, inklusive, men inte begränsat till, virus och maskar.

ERSÄTTNING

Du samtycker till att ersätta och hålla TheSoftware, var och en av deras föräldrar, dotterbolag och dotterbolag och var och en av deras respektive medlemmar, tjänstemän, direktörer, anställda, agenter, co-branders och / eller andra partners oskadliga från alla anspråk, kostnader (inklusive skäliga advokatarvoden), skador, stämningar, kostnader, krav och / eller domar som helst, gjorda av någon tredje part på grund av eller som härrör från: (a) din användning av webbplatsen, tjänsterna, innehållet och / eller deltagande i något företag; (b) ditt brott mot avtalet; och / eller (c) ditt intrång i någon annan individ och / eller organs rättigheter. Bestämmelserna i denna punkt är till fördel för TheSoftware, var och en av deras föräldrar, dotterbolag och / eller dotterbolag och var och en av deras respektive tjänstemän, direktörer, medlemmar, anställda, agenter, aktieägare, licensgivare, leverantörer och / eller advokater. Var och en av dessa individer och enheter ska ha rätt att göra anspråk på och genomdriva dessa bestämmelser direkt mot dig för egen räkning.

TREDJE PARTS WEBSIDES

Webbplatsen kan tillhandahålla länkar och/eller hänvisa dig till andra Internet-webbplatser och/eller resurser, inklusive, men ej begränsat till, sådana som ägs och drivs av tredjepartsleverantörer. Eftersom TheSoftware inte har kontroll över sådana tredjeparts-webbplatser och/eller resurser erkänner och samtycker du härmed till att TheSoftware inte ansvarar för tillgängligheten av sådana tredjeparts-webbplatser och/eller resurser. Dessutom stöder inte TheSoftware, och är inte ansvarig eller ansvarig för, några villkor, integritetspolicys, innehåll, annonsering, tjänster, produkter och/eller andra material på eller tillgängliga från sådana tredjeparts-webbplatser eller resurser, eller för eventuella skador och/eller förluster som uppstår därifrån.

SEKRETESSPOLICY/BESÖKARINFORMATION

Användning av webbplatsen, och alla kommentarer, återkoppling, information, registreringsdata och/eller material som du tillhandahåller genom eller i samband med webbplatsen, omfattas av vår sekretesspolicy. Vi förbehåller oss rätten att använda all information om din användning av webbplatsen och all annan personligt identifierbar information som du tillhandahåller i enlighet med villkoren i vår sekretesspolicy. För att se vår sekretesspolicy, klicka här.

Alla försök av någon individ, oavsett om det är en TheSoftware-kund eller inte, att skada, förstöra, manipulera, vandalisera och/eller på annat sätt störa driften av webbplatsen, utgör en kränkning av brottslig och civil lag och TheSoftware kommer att aktivt driva alla rättsmedel i detta avseende mot någon individ eller enhet som överträder detta till fullo utsträckning som är tillåten enligt lag och rättvisa.