Integritetspolicy

Genom att klicka på “Fortsätt” ger du oss tillstånd att skicka e-postmeddelanden om våra erbjudanden. Om du inte längre vill ta emot några fler e-postmeddelanden kan du alltid avanmäla dig när som helst längst ned i varje e-postmeddelande.

Programvaran respekterar integriteten hos varje individ som besöker våra webbplatser. Denna sekretesspolicy ger meddelande om de standarder och villkor enligt vilka Programvaran skyddar integriteten hos information som lämnas av besökare till webbplatser på World Wide Web som ägs och drivs av Programvaran, inklusive Programvaran och Programvaran. Denna sekretesspolicy ger meddelande om våra informationssamlingsrutiner och om de sätt på vilka din information kan användas. Denna policy kan ändras från tid till annan, så var vänlig och kontrollera regelbundet den här informationen.

A. Personligt identifierbar information:

Programvaran erhåller normalt sett specifik data om sina webbsidebesökare endast när sådan information lämnas frivilligt, till exempel när våra besökare begär information, köper eller anmäler sig till tjänster, öppnar en kundsupportförfrågan, lämnar in ett CV för anställningsmöjligheter eller skickar e-post till oss. Naturligtvis kräver vissa av dessa aktiviteter att du ger oss information, till exempel när du gör en köp, använder ett kreditkort för att betala för tjänster, skickar in ditt CV eller begär viss typ av information. När du lämnar personligt identifierbar information till Programvaran via en av våra webbplatser kommer den att användas för att uppfylla ditt specifika önskemål. I de flesta fall kommer du att ges möjlighet att välja om du vill att Programvaran ska använda denna information för ytterligare ändamål eller inte. Programvaran förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, skicka dig nyhetsbrev och annan viktig information om dina Programvarutjänster. Om du inte ger några instruktioner kan Programvaran använda den information du tillhandahåller för att informera dig om ytterligare tjänster och produkter som erbjuds av Programvarufamiljen, auktoriserade agenter för Programvaran samt andra leverantörer av varor och tjänster som Programvaran har samarbeten med och vars erbjudanden kan vara av intresse för dig.

Exemplen i dessa material ska inte tolkas som ett löfte eller garanti om intäkter. Inkomstmöjligheterna är helt beroende av personen som använder vår produkt, idéer, tekniker och ansträngningen som läggs ner. Vi påstår inte att detta är ett ‘bli rik snabbt’-schema, och du bör inte heller se det som sådant.

B. Icke personligt identifierbar (generisk) information:

Generellt sett samlar Programvaran automatiskt in viss generisk information. Generisk information avslöjar inte besökarens identitet. Den inkluderar vanligtvis information om internetadressen tilldelad din dator, antalet och frekvensen av besökare samt de besökta Programvarans webbplatser. Syftet med att samla in denna information är att fastställa kundservice och webbplatsbehov. Vi uppnår detta genom att använda vissa tekniker, inklusive ‘cookies’ (en teknik som kan användas för att tillhandahålla besökaren skräddarsydd information om Programvarans tjänster). Programvaran kombinerar inte information som samlats in på detta sätt med någon personligt identifierbar information. Du kan ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när du tar emot en cookie och du kan vägra den.

C. Din programvara värdade hemsida, server, anslagstavlor, forum, tredjepartssidor:

Information som du avslöjar i en offentlig miljö, inklusive på vilken anslagstavla, chattrum eller webbplats som The Software kan erbjuda inom ramen för dina The Software-tjänster, är tillgänglig för alla som besöker den miljön. The Software kan inte skydda någon information som du avslöjar på dessa platser. Dessutom innehåller The Software-webbplatser länkar till webbplatser som tillhör tredje parter utan koppling till The Software. The Software kan inte skydda någon information som du kan avslöja på dessa webbplatser och rekommenderar att du granskar sekretesspolicyerna för de webbplatser du besöker.

D. Undantag och begränsningar:

Utan hinder av det föregående och i enlighet med tillämpliga lagar samarbetar programvaran fullt ut med statliga, lokala och federala myndigheter i alla utredningar som rör innehållet (inklusive personliga eller privata elektroniska kommunikationer som överförs till programvaran) eller påstådda olagliga aktiviteter av någon användare av tjänsten och vidtar rimliga åtgärder för att skydda sina egenrättigheter. För de begränsade ändamålen att uppnå ett sådant samarbete och genomföra sådana åtgärder, kan det vara nödvändigt för programvaran att lämna ut personligt identifierbar information. Dessutom kan programvaran välja att övervaka kommunikationsområden av vilket slag som helst för att uppfylla lagar, föreskrifter eller regeringsförfrågningar; om en sådan informationsspridning är nödvändig eller lämplig för att driva programvaran; eller för att skydda rättigheterna eller egendomen för programvaran eller andra. I samband med eventuell försäljning eller överföring av något av sina intressen i programvaran, samt programvaran och andra webbplatser som ägs av bolaget, förbehåller sig programvaran rätten att sälja eller överföra din information (inklusive, men inte begränsat till namnet, adressinformationen och annan information du har lämnat till programvaran) till en tredje part som specialiserar sig på kommunikationsprodukter eller tjänster; godtar att vara efterträdaren till programvaran när det gäller underhåll och skydd av information som samlas in och underhålls av programvaran; och accepterar skyldigheterna i denna policys uttalande.