Pogoji

OBSEG IN SPREMEMBA DOGOVORA

Sprejemate pogoje in določila, navedena v Dogovoru glede vaše uporabe Spletnega mesta. Dogovor predstavlja celoten in edini dogovor med vami in Programsko opremo glede vaše uporabe Spletnega mesta in premoči vse predhodne ali sočasne dogovore, prikaze, garancije in/ali razumevanja glede Spletnega mesta. Dogovor lahko kadarkoli po lastni presoji spremenimo, brez posebnega obvestila vam. Najnovejši Dogovor bo objavljen na Spletnem mestu in dogovor pred uporabo Spletnega mesta pregledajte. S svojo nadaljnjo uporabo Spletnega mesta in/ali Storitev se strinjate, da boste spoštovali vse pogoje in določila, navedena v Dogovoru, ki veljajo v času uporabe. Zato redno preverjajte to stran za posodobitve in/ali spremembe.

ZAHTEVE

Spletna stran in storitve so na voljo samo posameznikom, ki lahko sklenejo pravno zavezujoče pogodbe v skladu z veljavno zakonodajo. Spletna stran in storitve niso namenjene uporabi posameznikom, mlajšim od osemnajst (18) let. Če ste mlajši od osemnajst (18) let, nimate dovoljenja za uporabo in/ali dostop do spletne strani in/ali storitev.

OPIS STORITEV

Storitve prodajalca

Z izpolnitvijo ustrezno oblikovanega naročilnega obrazca lahko pridobite ali poskušate pridobiti določene izdelke in/ali storitve s spletne strani. Izdelki in/ali storitve, prikazani na spletni strani, lahko vsebujejo opise, ki jih neposredno zagotavljajo proizvajalci ali distributerji teh predmetov, tretje osebe. Programska oprema ne zagotavlja, da so opisi takšnih predmetov točni ali popolni. Razumete in se strinjate, da Programska oprema ni odgovorna ali odškodninsko odgovorna za vašo nesposobnost pridobitve izdelkov in/ali storitev s spletne strani ali za kakršen koli spor s prodajalcem, distributerjem izdelka in končnimi uporabniki. Razumete in se strinjate, da Programska oprema vam ali kateri koli tretji osebi ne bo odgovorna za kakršen koli zahtevek v zvezi z izdelki in/ali storitvami, ki so na voljo na spletni strani.

TEKMOVANJA

TheSoftware občasno ponuja promocijske nagrade in druge nagrade preko tekmovanj. Z zagotavljanjem pravih in natančnih informacij v zvezi z ustreznim obrazcem za registracijo tekmovanja in s soglasjem k uradnim pravilom, ki veljajo za vsako tekmovanje, se lahko prijavite za možnost, da osvojite promocijske nagrade, ki jih ponuja vsako tekmovanje. Da se prijavite na tekmovanja, ki so predstavljena na spletni strani, morate najprej v celoti izpolniti ustrezen vpisni obrazec. Strinjate se, da boste zagotovili prave, natančne, trenutne in celovite podatke za registracijo tekmovanja. TheSoftware ima pravico zavrniti katere koli podatke za registracijo tekmovanja, če se ugotovi, po izključni presoji družbe TheSoftware, da: (i) kršite kateri koli del sporazuma; in/ali (ii) podatki za registracijo tekmovanja, ki ste jih posredovali, so nepopolni, neresnični, podvojeni ali kako drugače nesprejemljivi. TheSoftware lahko kadar koli, po lastni presoji, spremeni kriterije registracijskih podatkov.

DOVOLJENJE ZA LICENCO

Kot uporabnik spletnega mesta imate pravico do neizključne, ne prenosljive, preklicljive in omejene licence za dostop in uporabo spletnega mesta, vsebine in povezanega materiala v skladu z Dogovorom. Programska oprema lahko kadar koli prekine to licenco iz kakršnih koli razlogov. Spletno mesto in vsebina se lahko uporabljata na enem računalniku izključno za osebno, nekomercialno uporabo. Noben del spletnega mesta, vsebine, tekmovanj in/ali storitev se ne sme reproducirati v nobeni obliki ali vključevati v noben informacijski sistem za iskanje, elektronski ali mehanski. Ne smete uporabljati, kopirati, posnemati, klonirati, najeti, oddajati, prodajati, spreminjati, dekompilirati, razstavljati, vzvratno inženirstvo ali prenesti spletnega mesta, vsebine, tekmovanj in/ali storitev ali katerega koli dela teh. Programska oprema si pridržuje vse pravice, ki niso izrecno dodeljene v dogovoru. Ne smete uporabljati nobene naprave, programske opreme ali rutine, ki posegajo ali poskušajo posegati v pravilno delovanje spletnega mesta. Ne smete sprejeti nobenih ukrepov, ki bi obremenili infrastrukturo Programske opreme na nesorazmerno veliko breme. Pravica do uporabe spletnega mesta, vsebine, tekmovanj in/ali storitev ni prenosljiva.

LASTNINSKE PRAVICE

Vsebina, organizacija, grafika, oblikovanje, sestava, magnetna prevodnost, digitalna pretvorba, programska oprema, storitve in druge zadeve, povezane z Spletno stranjo, Vsebino, Kontesti in Storitvami, so zaščitene z ustreznimi avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami in ostalimi lastninskimi (vključno, vendar ne omejujoče, intelektualne lastnine) pravicami. Kopiranje, razširjanje, objava ali prodaja katerim koli delom Spletne strani, Vsebine, Kontestov in/ali Storitev je strogo prepovedano. Sistematično pridobivanje gradiva s Spletne strani, Vsebine, Kontestov in/ali Storitev z avtomatiziranimi sredstvi ali katerokoli drugo obliko zajemanja ali izvlečenja podatkov z namenom ustvarjanja ali sestavljanja, neposredno ali posredno, zbirk, sestavov, baz podatkov ali imenikov brez pisnega dovoljenja TheSoftware je prepovedano. Ne pridobivate lastniških pravic do katere koli vsebine, dokumenta, programske opreme, storitev ali drugih materialov, ki jih gledate na ali preko Spletne strani, Vsebine, Kontestov in/ali Storitev. Objava informacij ali materiala na Spletni strani ali preko Storitev, s strani TheSoftware, ne pomeni odpovedi kakršnih koli pravic nad takimi informacijami in/ali materiali. Ime TheSoftware in logotip ter vsa povezana grafika, ikone in imena storitev so blagovne znamke TheSoftware. Vse ostale blagovne znamke, ki se pojavljajo na Spletni strani ali preko Storitev, so last njihovih lastnikov. Uporaba kakršnekoli blagovne znamke brez izrecnega pisnega dovoljenja ustrezne lastnika je strogo prepovedana.

HIPERPOVEZOVANJE NA SPLETNO STRAN, SOBRANDIRANJE, »FRAME« IN/ALI SKLIC NA SPLETNO STRAN STA PREPOVEDANA

Razen če izrecno ni pooblaščeno s strani TheSoftware, nihče ne sme hiperpovezati spletne strani ali njenih delov (vključno, a ne omejeno na logotipe, blagovne znamke, znamčenje ali avtorski material) na njihovo spletno stran ali spletno prizorišče iz katerega koli razloga. Nadalje je strogo prepovedano »frameanje« spletne strani in/ali sklicevanje na enotni identifikator vira (»URL«) spletne strani v katerem koli komercialnem ali nekomercialnem mediju brez predhodnega izrecnega pisnega dovoljenja TheSoftware. Posebej se strinjate, da boste sodelovali s spletno stranjo pri odstranjevanju ali prenehanju vsebine ali dejavnosti. S tem priznavate, da boste odgovorni za vso škodo, ki je povezana s tem.

UREJANJE, IZBRIS IN SPREMINJANJE

Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji urejamo in/ali brišemo vse dokumente, informacije ali druge vsebine, ki se pojavljajo na spletni strani.

IZJAVA O OPOZORILU ZA ŠKODO, KI JO PRIPRAVIL PRED POMOČJO PRENOSOV

Obiskovalci na lastno odgovornost prenašajo informacije s spletnega mesta. Programska oprema ne jamči, da so takšni prenosi brez poškodovanih računalniških kod, vključno z virusi in črvi.

ODŠKODNINA

Soglašate, da boste krili in spoštovali TheSoftware, vsakega od njihovih staršev, podružnic in povezanih družb, vsakega od njihovih ustreznih članov, uradnikov, direktorjev, zaposlenih, agentov, so-blenderjev in/ali drugih partnerjev, ki bodo brezhibno ostali proti in/ali iz katerega koli in/ali vseh zahtevkov, izdatkov (vključno z razumnimi stroški odvetnikov), škod, tožb, stroškov, zahtev in/ali sodb kateregakoli tretjega subjekta, ki nastanejo zaradi ali izhajajo iz (a) vaše uporabe spletnega mesta, storitev, vsebine in/ali sodelovanja v katerem koli tekmovanju; (b) kršitve sporazuma s strani vas; in/ali (c) kršitve pravic drugega posameznika in/ali subjekta. Določbe tega odstavka so v korist TheSoftware, vsakega od njihovih staršev, podružnic in/ali povezanih družb, ter vsakega od njihovih ustreznih uradnikov, direktorjev, članov, zaposlenih, agentov, delničarjev, licencorjev, dobaviteljev in/ali odvetnikov. Vsak od teh posameznikov in subjektov ima pravico, da te določbe neposredno uveljavlja proti vam v svojem imenu.

NEODVISNE SPLETNE STRANI

Spletno mesto lahko vsebuje povezave na druge internetne strani in/ali vam jih priporoča, vključno s tistimi, ki jih upravljajo in lastnikov tretjih oseb. Ker TheSoftware nima nadzora nad takšnimi neodvisnimi spletnimi stranmi in/ali viri, se strinjate, da TheSoftware ni odgovoren za razpoložljivost takšnih neodvisnih spletnih strani in/ali virov. Poleg tega se TheSoftware ne zavzema za, in ni odgovoren ali obvezan za, nobene pogoje in določila, politike zasebnosti, vsebine, oglaševanja, storitev, izdelkov in/ali drugih materialov na takšnih tretjih spletnih straneh ali virih ali za morebitne škode in/ali izgube, ki izhajajo iz njih.

IZJAVA O ZASEBNOSTI / INFORMACIJE ZA OBISKOVALCE

Uporaba spletnega mesta ter vseh komentarjev, povratnih informacij, informacij o registraciji in/ali gradiv, ki jih posredujete preko ali v povezavi s spletnim mestom, podleže naši Izjavi o zasebnosti. Pridružujemo si pravico uporabe vseh informacij o vaši uporabi spletnega mesta ter vseh drugih osebno prepoznavnih informacij, ki jih posredujete, v skladu z pogoji naše Izjave o zasebnosti. Za ogled Izjave o zasebnosti kliknite tukaj.

Poskus poškodovanja, uničenja, poseganja, vandalizma in/ali kako drugače oviranje delovanja spletne strani, s strani katere koli posamezne osebe, ne glede na to, ali je stranka podjetja TheSoftware ali ne, predstavlja kršitev kazenskega in civilnega prava. Podjetje TheSoftware bo dosledno ukrepalo in izvršilo vse pravne in pravične ukrepe zoper vsako kršiteljsko osebo ali subjekt, do največje možne mere, kot to dovoljuje zakon in pravičnost.