Zásady ochrany osobných údajov

Kliknutím na tlačidlo „Pokračovať„ nám dávate súhlas posielať vám e-maily o našich ponukách. Ak sa rozhodnete, že nechcete dostávať ďalšie e-maily, kedykoľvek sa môžete odhlásiť na spodku každého e-mailu.

Softvér dodržiava súkromie každého jednotlivca, ktorý navštevuje naše webové stránky. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov poskytuje upozornenie na normy a podmienky, v rámci ktorých Softvér chráni súkromie informácií poskytnutých návštevníkmi stránok na celosvetovej sieti, ktoré sú vlastnené a prevádzkované Softvérom, vrátane Softvéru a Softvéru. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov poskytuje upozornenie na naše postupy pri zhromažďovaní informácií a spôsoboch, akými sa vaše informácie môžu používať. Táto politika sa môže čas od času meniť, preto sa pravidelne vráťte a prečítajte si tieto informácie.

A. Osobné identifikačné údaje:

Softvér zvyčajne dostáva špecifické údaje o svojich návštevníkoch webových stránok iba vtedy, keď takéto informácie sú dobrovoľne poskytnuté, ako napríklad v prípade, keď naši návštevníci požiadajú o informácie, zakúpia alebo sa prihlásia na služby, otvoria lístok s otázkou podpory zákazníkov, poskytnú životopisné informácie o pracovných príležitostiach alebo nám zašlú e-mail. Samozrejme, niektoré z týchto činností vyžadujú, aby ste nám poskytli informácie, napríklad pri nákupe, platbe za služby kartou, odoslaní životopisu alebo požiadania o určité druhy informácií. Keď poskytnete osobne identifikovateľné informácie Softvéru prostredníctvom jednej z našich webových stránok, budú použité na splnenie vášho konkrétneho požiadavky. V väčšine prípadov budete mať možnosť vybrať si, či chcete alebo nechcete, aby Softvér používal tieto informácie na ďalšie účely. Softvér si vyhradzuje právo, podľa svojho uváženia, poslať vám bulletin a ďalšie dôležité informácie o vašich službách Softvéru. Ak nedostaneme žiadne pokyny od vás, Softvér môže použiť informácie, ktoré poskytnete, na informovanie o dodatočných službách a produktoch ponúkaných spoločnosťou The Software, autorizovanými agentmi softvéru a ostatnými poskytovateľmi tovarov a služieb, s ktorými má The Software vzťahy a ktorých ponuky by pre vás mohli byť zaujímavé.

Príklady v týchto materiáloch nemožno brať ako sľub alebo záruku zárobku. Zárobkový potenciál úplne závisí od osoby, ktorá používa náš produkt, nápady, techniky a úsilie vynaložené do toho. Neznamená to, že to je “nadobudnúť bohatstvo plán”, a nemali by ste to vnímať ako niečo také.

B. Nehodnotiteľné (generické) informácie bez osobnej identifikácie:

Vo všeobecnosti softvér automaticky zhromažďuje niektoré obecné informácie. Obecné informácie neodhalia totožnosť návštevníka. Zvyčajne obsahujú informácie o internetovej adrese pridelených vášmu počítaču, počet a frekvenciu návštevníkov a navštívené stránky softvéru. Tieto informácie softvér zhromažďuje za obmedzeným účelom určenia potrieb zákazníckeho servisu a webových stránok. Dosahujeme toho pomocou určitých technológií, vrátane „cookies“ (technológie, ktorá môže byť použitá na poskytnutie návštevníkovi prispôsobených informácií o službách softvéru). Softvér nekombinuje informácie zhromaždené týmto spôsobom s akýmikoľvek osobne identifikovateľnými informáciami. Môžete nastaviť váš prehliadač tak, aby vás upozornil, keď dostanete cookie a môžete ju odmietnuť.

C. Váša Webová stránka hostovaná na softvéri, server, nástenné tabule, fórum, štátna súvaha stránky tretích strán:

Informácie, ktoré zverejníte na verejnom mieste, vrátane akýchkoľvek násteniek, diskusných miestností alebo webových stránok, ktoré Softvér pre Vás hostí ako súčasť Softvérových služieb, sú dostupné pre každého, kto navštívi toto miesto. Softvér nedokáže zabezpečiť žiadne informácie, ktoré zverejníte na týchto miestach. Okrem toho webové stránky Softvéru obsahujú odkazy na stránky tretích strán, ktoré nie sú spojené so Softvérom. Softvér nedokáže ochrániť žiadne informácie, ktoré môžete zverejniť na týchto stránkach, a odporúčame Vám prečítať si vyhlásenia o ochrane osobných údajov týchto navštívených stránok.

D. Výnimky a obmedzenia:

S neopomínanie vyššie uvedeného a v súlade s platnými zákonmi, Softvér úplne spolupracuje so štátnymi, miestnymi a federálnymi úradníkmi pri akomkoľvek vyšetrovaní súvisiacom s obsahom (vrátane osobných alebo súkromných elektronických komunikácií odoslaných Softvéru) alebo údajne nezákonných činností akéhokoľvek používateľa Služby a prijíma primerané opatrenia na ochranu svojich vlastníckych práv. Na obmedzené účely dosiahnutia takejto spolupráce a opatrení a v súlade s platnými zákonmi môže byť Softvér požiadaný o zverejnenie osobne identifikovateľných informácií. Okrem toho môže Softvér zvoliť monitorovanie oblastí komunikácie akéhokoľvek druhu, aby uspokojil akékoľvek zákony, predpisy alebo žiadosť vlády; ak je také zverejnenie nevyhnutné alebo vhodné na prevádzku Softvéru; alebo na ochranu práv alebo majetku Softvéru alebo iných. Súvisiac so potenciálnym predajom alebo prevodom akéhokoľvek záujmu v Softvéri a Softvéri a ďalších stránkach vlastnených spoločnosťou si Softvér vyhradzuje právo predať alebo previesť vaše informácie (vrátane, ale nie obmedzené na meno, adresné informácie a ďalšie informácie, ktoré ste poskytli Softvéru) tretej strane, ktorá sa venuje svojmu podnikaniu v oblasti komunikačných produktov alebo služieb; súhlasí s tým, že sa stane nástupcom záujmu Softvéru čo sa týka údržby a ochrany informácií zhromaždených a spravovaných Softvérom; a súhlasí s povinnosťami tejto vyhlásenia o politike.