Termeni

DOMENIU ȘI MODIFICARE A ACORDULUI

Sunteți de acord cu termenii și condițiile descrise în Acord în ceea ce privește utilizarea dumneavoastră a Site-ului. Acordul constituie întregul și unicul acord dintre dumneavoastră și Software în privința utilizării dumneavoastră a Site-ului și înlocuiește toate acordurile, reprezentările, garanțiile și/sau înțelegerile anterioare sau contemporane în ceea ce privește Site-ul. Putem modifica Acordul din când în când, în discreția noastră exclusivă, fără notificare specifică către dumneavoastră. Cel mai recent Acord va fi postat pe Site, iar dumneavoastră ar trebui să citiți Acordul înainte de a utiliza Site-ul. Prin continuarea utilizării Site-ului și/sau Serviciilor, sunteți de acord să respectați toți termenii și condițiile cuprinse în Acordul efectiv la momentul respectiv. Prin urmare, ar trebui să verificați în mod regulat această pagină pentru actualizări și/sau modificări.

CERINȚE

Website-ul și serviciile sunt disponibile doar pentru persoanele care pot încheia contracte cu caracter legal în conformitate cu legea aplicabilă. Website-ul și serviciile nu sunt destinate utilizării de către persoanele sub vârsta de optsprezece (18) ani. Dacă aveți sub optsprezece (18) ani, nu aveți permisiunea de a utiliza și/sau accesa website-ul și/sau serviciile.

DESCRIEREA SERVICIILOR

Servicii furnizori

Prin completarea formularelor de comandă aplicabile, puteți obține sau încerca să obțineți anumite produse și/sau servicii de pe Website. Produsele și/sau serviciile prezentate pe Website pot conține descrieri furnizate direct de producătorii sau distribuitorii terți ai acestor articole. TheSoftware nu afirmă și nu garantează că descrierile acestor articole sunt exacte sau complete. Înțelegeți și sunteți de acord că TheSoftware nu este responsabil sau răspunzător în niciun fel pentru incapacitatea dvs. de a obține produse și/sau servicii de pe Website sau pentru orice dispută cu vânzătorul, distribuitorul și consumatorii finali ai produsului. Înțelegeți și sunteți de acord că TheSoftware nu va fi răspunzător față de dvs. sau față de orice terță parte pentru orice reclamație legată de oricare dintre produsele și/sau serviciile oferite pe Website.

CONCURSURI

De la timp la timp, TheSoftware oferă premii promoționale și alte recompense prin intermediul concursurilor. Prin furnizarea informațiilor adevărate și corecte în legătură cu formularul de înregistrare la concursul respectiv și prin acceptarea Regulilor Oficiale de Concurs aplicabile fiecărui concurs, puteți participa pentru a avea șansa de a câștiga premiile promoționale oferite prin fiecare concurs. Pentru a participa la concursurile prezentate pe site, trebuie să completați în întregime formularul de înregistrare aplicabil. Sunteți de acord să furnizați date de înregistrare la concurs adevărate, corecte, actualizate și complete. TheSoftware are dreptul de a respinge orice date de înregistrare la concurs în cazul în care se constată, în discreția exclusivă a TheSoftware, că: (i) sunteți în încălcare a oricărei părți din Acord; și/sau (ii) datele de înregistrare la concurs pe care le-ați furnizat sunt incomplete, frauduloase, duplicate sau altfel inacceptabile. TheSoftware poate schimba criteriile de înregistrare la concurs în orice moment, în discreția sa exclusivă.

CONCEDIU DE LICENȚĂ

În calitate de utilizator al site-ului, ți se acordă o licență non-exclusivă, neretroactivă și limitată pentru a accesa și utiliza site-ul, conținutul și materialele asociate în conformitate cu Acordul. TheSoftware poate încheia această licență în orice moment, din orice motiv. Poți utiliza site-ul și conținutul pe un singur calculator în scop personal, non-comercial. Nicio parte a site-ului, conținutului, concursurilor și/sau serviciilor nu poate fi reprodusă în nicio formă sau încorporată în niciun sistem de recuperare a informațiilor, electronic sau mecanic. Nu poți utiliza, copia, clona, închiria, vinde, modifica, decompila, dezasambla, inversa, sau transfera site-ul, conținutul, concursurile și/sau serviciile sau orice parte a acestora. TheSoftware își rezervă orice drepturi care nu sunt acordate expres în Acord. Nu poți utiliza niciun dispozitiv, software sau rutină pentru a interfera sau a încerca să interferezi cu buna funcționare a site-ului. Nu poți întreprinde nicio acțiune care să impună o povară nerezonabilă sau disproporționat de mare infrastructurii TheSoftware. Dreptul tău de a utiliza site-ul, conținutul, concursurile și/sau serviciile nu este transferabil.

DREPTURI DE PROPRIETATE

Conținutul, organizarea, grafica, designul, compilația, traducerea magnetică, conversia digitală, software-ul, serviciile și alte aspecte legate de Website, Conținut, Concursuri și Servicii sunt protejate în conformitate cu drepturile de autor, mărcile înregistrate și alte drepturi de proprietate (inclusiv, dar fără a se limita la, proprietatea intelectuală) aplicabile. Copierea, redistribuirea, publicarea sau vânzarea de către tine a oricărei părți a Website-ului, Conținutului, Concursurilor și/sau Serviciilor este strict interzisă. Extragerea sistematică a materialelor de pe Website, Conținut, Concursuri și/sau Servicii prin mijloace automate sau orice altă formă de colectare sau extragere de date în scopul creării sau compilării, direct sau indirect, a unei colecții, compilații, baze de date sau director fără permisiune scrisă de la TheSoftware este interzisă. Nu dobândești drepturi de proprietate asupra oricărui conținut, document, software, servicii sau alte materiale vizualizate pe sau prin intermediul Website-ului, Conținutului, Concursurilor și/sau Serviciilor. Publicarea de informații sau materiale pe Website sau prin intermediul Serviciilor de către TheSoftware nu constituie o renunțare la orice drept asupra acestor informații și/sau materiale. Numele și logo-ul TheSoftware, precum și toate graficele, pictogramele și denumirile de servicii asociate, sunt mărci comerciale ale TheSoftware. Toate celelalte mărci comerciale care apar pe Website sau prin intermediul Serviciilor sunt proprietatea proprietarilor lor. Utilizarea oricărei mărci comerciale fără consimțământul scris expres al proprietarului aplicabil este strict interzisă.

INTERZICEREA HIPERLINKĂRII LA WEBSITE, CO-BRANDING, “FRAMING” ȘI/SAU REFERIREA LA WEBSITE

Cu excepția autorizării exprese de către TheSoftware, nimeni nu poate adăuga hiperlink-uri către Website sau părți ale acestuia (inclusiv, dar fără a se limita la logotipuri, mărci comerciale, branduri sau materiale protejate de drepturi de autor) pe propriul lor website sau platformă web, în niciun scop. De asemenea, este strict interzis ‘framing’-ul Website-ului și/sau referirea explicită la Uniform Resource Locator (”URL”) al Website-ului în orice mediu comercial sau non-comercial, fără acordul prealabil, expres și scris al TheSoftware. Sunteți de acord să cooperați cu Website-ul pentru a elimina sau opri, după caz, orice conținut sau activitate de acest gen. Vă asumați responsabilitatea pentru orice daune asociate.

EDITARE, ȘTERGERE ȘI MODIFICARE

Ne rezervăm dreptul, în întregul nostru acord, de a edita și/sau șterge orice documente, informații sau alte conținuturi care apar pe site.

DISCLAIMER PENTRU DAUNELE CAUZATE DE DESCĂRCĂRI

Vizitatorii descarcă informații de pe Website pe propriul lor risc. Software-ul nu oferă garanție că aceste descărcări nu conțin coduri de corupție, inclusiv, dar fără a se limita la, viruși și viermi.

INDEMNIFICAȚIE

Vă angajați să despăgubiți și să mențineți TheSoftware, fiecare dintre părinții, filialele și afiliații lor, precum și fiecare dintre membrii, ofițerii, directorii, angajații, agenții, co-brandatorii și/sau alți parteneri, nevinovați în fața oricăror reclamații, cheltuieli (inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților), daune, procese, costuri, cereri și/sau hotărâri, făcute de orice terță parte datorită sau rezultând din: (a) utilizarea dvs. a Website-ului, Serviciilor, Conținutului și/sau participarea la orice Concurs; (b) încălcarea dvs. a Acordului; și/sau (c) violarea dvs. a drepturilor altei persoane și/sau entități. Prevederile acestui paragraf sunt în beneficiul TheSoftware, fiecărui dintre părinți, filiale și/sau afiliații lor, precum și fiecărui dintre ofițeri, directori, membri, angajați, agenți, acționari, licențiatori, furnizori și/sau avocați. Fiecare dintre aceste persoane și entități va avea dreptul să-și afirme și să-și facă respectate în mod direct aceste prevederi în numele său.

SITE-URI TERȚE

Website-ul poate oferi link-uri și/sau vă poate redirecționa către alte site-uri web și/sau resurse de internet, inclusiv, dar fără a se limita la acele deținute și operate de furnizori terți. Deoarece TheSoftware nu are control asupra acestor site-uri web și/sau resurse terțe, recunoașteți și sunteți de acord că TheSoftware nu este responsabil pentru disponibilitatea acestor site-uri web și/sau resurse terțe. Mai mult decât atât, TheSoftware nu susține și nu este responsabil sau răspunzător pentru termenii și condițiile, politicile de confidențialitate, conținutul, publicitatea, serviciile, produsele sau alte materiale de la aceste site-uri web sau resurse, precum și pentru orice daune sau pierderi rezultate.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE/INFORMAȚII DESPRE VIZITATORI

Utilizarea site-ului web, precum și toate comentariile, sugestiile, informațiile, datele de înregistrare și/sau materialele pe care le trimiteți prin intermediul sau în asociere cu site-ul web sunt supuse Politicii noastre de confidențialitate. Ne rezervăm dreptul de a folosi toate informațiile referitoare la utilizarea dvs. a site-ului web, precum și orice altă informație personală furnizată de dvs., conform termenilor Politicii noastre de confidențialitate. Pentru a vizualiza Politica noastră de confidențialitate, faceți clic aici.

Orice încercare din partea oricărei persoane, indiferent dacă este sau nu client TheSoftware, de a deteriora, distruge, manipula, vandaliza și/sau interfera în alt mod cu funcționarea site-ului este o încălcare a legii penale și civile, iar TheSoftware va urmări cu strictețe toate remedierile în această privință împotriva oricărei persoane sau entități care comit astfel de acțiuni, în cea mai mare măsură permisă prin lege și în echitate.