Polityka prywatności

Klikając przycisk „Kontynuuj”, udzielasz nam zgody na wysyłanie do Ciebie e-maili dotyczących naszych ofert. Jeśli zdecydujesz się nie otrzymywać więcej e-maili, zawsze możesz zrezygnować w dowolnym momencie na dole każdego e-maila.

Oprogramowanie szanuje prywatność każdej osoby, która odwiedza nasze strony internetowe. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności informuje o standardach i warunkach, na podstawie których Oprogramowanie chroni prywatność informacji dostarczonych przez odwiedzających witryny w World Wide Web, które są własnością i obsługiwane przez Oprogramowanie, w tym Oprogramowanie i Oprogramowanie. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności informuje o naszych praktykach zbierania informacji i sposobach ich wykorzystywania. Polityka ta może ulec zmianie, dlatego prosimy o regularne sprawdzanie tych informacji.

A. Dane osobowe identyfikowalne:

Oprogramowanie zazwyczaj otrzymuje konkretne dane dotyczące odwiedzających jego stronę internetową tylko wtedy, gdy takie informacje są udostępnione dobrowolnie, na przykład gdy nasi odwiedzający proszą o informacje, dokonują zakupu lub zapisywania się na usługi, otwierają zgłoszenie dotyczące obsługi klienta, przekazują informacje dotyczące życiorysu w celu zatrudnienia lub wysyłają nam e-mail. Oczywiście niektóre z tych działań wymagają od Ciebie przekazania nam informacji, na przykład gdy dokonujesz zakupu, używasz karty kredytowej do zapłaty za usługi, przekazujesz swoje CV lub żądasz określonych informacji. Gdy dostarczasz dane osobowe do Oprogramowania za pośrednictwem jednej z naszych stron internetowych, zostaną one wykorzystane do spełnienia Twojej konkretnej prośby. W większości przypadków będziesz miał możliwość wyboru, czy chcesz, czy nie chcesz, żeby Oprogramowanie wykorzystywało te informacje w celach dodatkowych. Oprogramowanie zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do wysyłania Ci biuletynów i innych ważnych informacji dotyczących usług Oprogramowania. Jeżeli nie otrzymamy żadnych instrukcji od Ciebie, Oprogramowanie może wykorzystywać informacje, które nam przekazujesz, aby poinformować Cię o dodatkowych usługach i produktach oferowanych przez grupę firm The Software, upoważnionych agentów The Software oraz innych dostawców towarów i usług, z którymi The Software ma relacje i których oferty mogą Cię zainteresować.

Przykłady w tych materiałach nie powinny być traktowane jako obietnica ani gwarancja zarobków. Potencjał zarobkowy w pełni zależy od osoby korzystającej z naszego produktu, pomysłów, technik i wkładu włożonego w działania. Nie przedstawiamy tego jako “szybkie wzbogacenie się” i nie powinieneś tego tak postrzegać.

B. Informacje nieosobiste (ogólne):

Ogólnie rzecz biorąc, Oprogramowanie automatycznie gromadzi pewne ogólne informacje. Informacje ogólne nie ujawniają tożsamości odwiedzającego. Zazwyczaj obejmują informacje o adresie internetowym przypisanym do twojego komputera, liczbie i częstotliwości odwiedzin oraz odwiedzanych stronach Oprogramowania. Oprogramowanie zbiera te informacje w celu ograniczonym do określania potrzeb obsługi klienta i strony internetowej. Dokonujemy tego za pomocą określonych technologii, w tym „ciasteczek” (technologii, która może służyć do dostarczania odwiedzającemu spersonalizowanych informacji na temat usług Oprogramowania). Oprogramowanie nie łączy informacji zebranych w ten sposób z żadnymi danymi umożliwiającymi identyfikację osobistą. Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby powiadamiała Cię, gdy otrzymasz plik cookie, i możesz go odrzucić.

C. Twoja strona internetowa dla hostowanej oprogramowania, serwera, tablic ogłoszeń, forum, strony stron trzecich:

Informacje, które ujawniasz w przestrzeni publicznej, w tym na tablicy ogłoszeń, w pokoju czatowym lub na stronie internetowej, której The Software udostępnia jako część usług The Software, są dostępne dla każdej osoby, która odwiedzi tę przestrzeń. The Software nie może zabezpieczyć żadnych informacji ujawnionych na tych stronach. Ponadto, strony internetowe The Software zawierają odnośniki do stron należących do osób trzecich niezwiązanych z The Software. The Software nie może chronić informacji, które możesz ujawnić na tych stronach i zaleca, abyś zapoznał się z polityką prywatności tych odwiedzanych stron.

D. Wyjątki i ograniczenia:

Niemniej jednak i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Oprogramowanie w pełni współpracuje z organami państwowymi, lokalnymi i federalnymi w każdym śledztwie dotyczącym jakiejkolwiek treści (w tym osobistych lub prywatnych komunikacji elektronicznych przesyłanych do Oprogramowania) lub domniemanej nielegalnej działalności dowolnego użytkownika Usługi i podejmuje rozsądne środki w celu ochrony swoich praw autorskich. W celu realizacji takiej współpracy i środków Oprogramowanie może być zobowiązane do ujawnienia danych osobowych. Ponadto, Oprogramowanie może zdecydować się monitorować obszary komunikacji w jakiejkolwiek formie, aby spełnić jakiekolwiek prawo, regulację lub żądanie rządu; jeśli ujawnienie takie jest konieczne lub odpowiednie dla działania Oprogramowania; lub w celu ochrony praw lub własności Oprogramowania lub innych osób. W związku z potencjalną sprzedażą lub przeniesieniem jakichkolwiek swoich interesów w Oprogramowaniu i Oprogramowaniu oraz innych witrynach należących do firmy, Oprogramowanie zastrzega sobie prawo do sprzedaży lub przeniesienia Twoich informacji (w tym, ale nie ograniczając się do nazwy, informacji adresowych i innych informacji podanych Oprogramowaniu) stronie trzeciej, która koncentruje swoją działalność na produktach lub usługach komunikacyjnych; zgadza się być sukcesorem Oprogramowania w zakresie utrzymania i ochrony informacji gromadzonych i przechowywanych przez Oprogramowanie; oraz zgadza się na spełnienie zobowiązań wynikających z niniejszego oświadczenia politycznego.