Privacybeleid

Door te klikken op ‘Doorgaan’ geeft u ons toestemming om u e-mails te sturen over onze aanbiedingen. Als u ervoor kiest om geen e-mails meer te ontvangen, kunt u zich altijd afmelden via de link onderaan elke e-mail.

De Software respecteert de privacy van elke persoon die onze websites bezoekt. Deze privacyverklaring geeft aan welke normen en voorwaarden van toepassing zijn op de bescherming van de privacy van de informatie die bezoekers verstrekken aan sites op het World Wide Web die eigendom zijn van en geëxploiteerd worden door De Software, inclusief De Software en De Software. Deze privacyverklaring geeft ook informatie over onze gegevensverzamelingspraktijken en hoe uw informatie kan worden gebruikt. Deze beleidsverklaring kan van tijd tot tijd veranderen, dus controleer regelmatig om deze informatie te herzien.

A. Persoonlijk Identificeerbare Informatie:

De software ontvangt meestal specifieke gegevens over zijn websitebezoekers alleen wanneer dergelijke informatie vrijwillig wordt verstrekt, zoals wanneer onze bezoekers informatie aanvragen, producten kopen of zich aanmelden voor diensten, een klantondersteuningsvraag indienen, cv-informatie verstrekken voor werkgelegenheidskansen, of ons e-mailen. Natuurlijk vereisen sommige van deze activiteiten dat u ons informatie verstrekt, zoals wanneer u een aankoop doet, een creditcard gebruikt om voor diensten te betalen, uw cv indient of bepaalde soorten informatie aanvraagt. Wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie aan de software verstrekt via een van onze websites, wordt deze gebruikt om aan uw specifieke verzoek te voldoen. In de meeste gevallen krijgt u de mogelijkheid om te kiezen of u wel of niet wilt dat de software deze informatie voor aanvullende doeleinden gebruikt. De software behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, om u bulletins en andere belangrijke informatie over uw software-services te sturen. Als er geen instructies van u zijn, kan de software de door u verstrekte informatie gebruiken om u te informeren over aanvullende diensten en producten die worden aangeboden door de software-familie van bedrijven, door de software gemachtigde agenten en andere goederen- en dienstenleveranciers met wie de software relaties heeft en waarvan de aanbiedingen interessant voor u kunnen zijn.

Voorbeelden in deze materialen mogen niet worden beschouwd als een belofte of garantie van inkomsten. Verdienpotentieel is volledig afhankelijk van de persoon die ons product, ideeën, technieken gebruikt en de inspanning die wordt geleverd. Wij stellen dit niet voor als een ‘snel rijk worden’-schema, en u moet het ook niet zo bekijken.

B. Niet-persoonlijk identificeerbare (algemene) informatie:

In het algemeen verzamelt de software automatisch enkele algemene informatie. Algemene informatie onthult niet de identiteit van de bezoeker. Het omvat meestal informatie over het internetadres dat aan uw computer is toegewezen, het aantal en de frequentie van de bezoekers, en de bezochte websites van de software. De software verzamelt deze informatie met als beperkt doel om de klantenservice en websitebehoeften te bepalen. Dit doen we door bepaalde technologieën te gebruiken, waaronder ‘cookies’ (een technologie die kan worden gebruikt om de bezoeker van op maat gemaakte informatie over de services van de software te voorzien). De software combineert de op deze manier verzamelde informatie niet met enige persoonlijk identificeerbare informatie. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt en u kunt het weigeren.

C. Uw The Software gehoste website, server, bulletin boards, forum, sites van derden:

Informatie die u openbaar maakt op een openbare ruimte, waaronder op een bulletinboard, chatroom of website die The Software voor u host als onderdeel van uw The Software-services, is beschikbaar voor iedereen die die ruimte bezoekt. The Software kan geen informatie beschermen die u openbaar maakt op deze locaties. Daarnaast bevatten de websites van The Software links naar sites die behoren tot derden die niet gerelateerd zijn aan The Software. The Software kan geen informatie beschermen die u mogelijk openbaar maakt op deze sites en raadt aan de privacyverklaringen van die sites die u bezoekt door te nemen.

D. Uitzonderingen en Beperkingen:

Niettegenstaande het voorgaande en in overeenstemming met de toepasselijke wetten, werkt de Software volledig mee met staats-, lokale en federale ambtenaren bij elk onderzoek met betrekking tot inhoud (inclusief persoonlijke of privé elektronische communicatie die naar de Software is verzonden) of vermeende onwettige activiteiten van elke gebruiker van de Service, en neemt redelijke maatregelen om haar eigen rechten te beschermen. Voor het beperkte doel om zulke samenwerking en maatregelen te bereiken, en in overeenstemming met de toepasselijke wetten, kan het zijn dat de Software verplicht is om persoonlijk identificeerbare informatie openbaar te maken. Daarnaast kan de Software ervoor kiezen om de communicatiegebieden van elke soort te monitoren om te voldoen aan elke wet, regelgeving of overheidsverzoek; als een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk of passend is om de Software te laten functioneren; of om de rechten of eigendom van de Software of anderen te beschermen. In verband met de mogelijke verkoop of overdracht van een van haar belangen in de Software en de Software en andere sites die eigendom zijn van het bedrijf, behoudt de Software het recht om uw informatie te verkopen of over te dragen (inclusief, maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en andere informatie die u aan de Software hebt verstrekt) aan een derde partij die zich specialiseert in communicatieproducten of -diensten; die akkoord gaat om de opvolger van de Software te zijn met betrekking tot het onderhoud en de bescherming van de informatie die is verzameld en onderhouden door de Software; en die akkoord gaat met de verplichtingen van deze beleidsverklaring.