Vilkår

OMFANG OG ENDRING AV AVTALEN

Du samtykker til vilkårene og betingelsene som er beskrevet i avtalen med hensyn til din bruk av nettsiden. Avtalen utgjør den eneste og fullstendige avtalen mellom deg og programvaren med hensyn til din bruk av nettsiden, og opphever alle tidligere eller samtidige avtaler, representasjoner, garantier og/eller forståelser med hensyn til nettsiden. Vi kan endre avtalen fra tid til annen etter vårt eget skjønn, uten spesifikk varsel til deg. Den nyeste avtalen vil bli lagt ut på nettsiden, og du bør gjennomgå avtalen før du bruker nettsiden. Ved å fortsette å bruke nettsiden og/eller tjenestene, samtykker du herved til å overholde alle vilkår og betingelser som er beskrevet i avtalen som er gjeldende på det tidspunktet. Du bør derfor regelmessig sjekke denne siden for oppdateringer og/eller endringer.

KRAV

Nettstedet og tjenestene er kun tilgjengelig for enkeltpersoner som kan inngå rettslig bindende avtaler i henhold til gjeldende lov. Nettstedet og tjenestene er ikke ment for bruk av personer under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tillatelse til å bruke og/eller få tilgang til nettstedet og/eller tjenestene.

BESKRIVELSE AV TJENESTENE

Leverandørtjenester

Ved å fylle ut de relevante bestillingsskjemaene kan du skaffe deg eller forsøke å skaffe deg visse produkter og/eller tjenester fra nettsiden. Produktene og/eller tjenestene som presenteres på nettsiden kan inneholde beskrivelser som blir direkte levert av produsentene eller distributørene som er tredjepartsleverandører av slike varer. Programvaren garanterer ikke at beskrivelsene av slike varer er nøyaktige eller komplette. Du forstår og godtar at programvaren ikke er ansvarlig eller erstatningspliktig på noen som helst måte for din manglende evne til å skaffe deg produkter og/eller tjenester fra nettsiden eller for noen tvist med selgeren, distributøren eller sluttbrukerne av produktet. Du forstår og godtar at programvaren ikke skal være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for krav som oppstår i forbindelse med noen av produktene og/eller tjenestene som tilbys på nettsiden.

KONKURRANSER

Fra tid til annen tilbyr TheSoftware promoteringselementer og andre premier gjennom konkurranser. Ved å oppgi korrekt og nøyaktig informasjon i forbindelse med den gjeldende konkurranseregistreringsskjemaet, og ved å godta de offisielle konkurransereglene som gjelder for hver konkurranse, kan du delta for å få muligheten til å vinne de promoteringselementer som tilbys gjennom hver konkurranse. For å delta i konkurransene som er presentert på nettsiden, må du først fylle ut det relevante påmeldingsskjemaet fullstendig. Du samtykker i å oppgi sann, nøyaktig, oppdatert og fullstendig informasjon ved konkurranseregistreringen. TheSoftware har retten til å avvise hvilken som helst konkurranseregistreringsdata der det blir fastslått, etter TheSoftwares eneste og eksklusive skjønn, at: (i) du har brutt en del av avtalen; og/eller (ii) konkurranseregistreringsdataen du oppga er ufullstendig, forfalsket, en duplikat eller på annen måte uakseptabel. TheSoftware kan når som helst endre kriteriene for registreringsdataene etter eget skjønn.

LISENSGRANT

Som bruker av nettstedet, tildeles du en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbakekallelig og begrenset lisens til å få tilgang til og bruke nettstedet, innholdet og tilknyttet materiale i samsvar med avtalen. Programvaren kan når som helst terminere denne lisensen av hvilken som helst grunn. Du kan bruke nettstedet og innholdet på én datamaskin til eget personlig, ikke-kommersiell bruk. Ingen del av nettstedet, innholdet, konkurranser og/eller tjenester kan reproduseres i noen form eller innlemmes i noen informasjonsinnhentingssystem, elektronisk eller mekanisk. Du kan ikke bruke, kopiere, emulere, klone, leie ut, leie, selge, modifisere, dekompilere, demontere, reversere ingeniørere eller overføre nettstedet, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene eller deler av det. Programvaren forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig er tildelt i avtalen. Du kan ikke bruke noen enhet, programvare eller rutine for å forstyrre eller forsøke å forstyrre nettstedets riktige funksjon. Du kan ikke ta noen handling som pålegger en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på Programvarens infrastruktur. Din rett til å bruke nettstedet, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene er ikke overførbar.

OPPHAVSRETT

Innholdet, organisasjonen, grafikken, designet, samlingen, magnetisk oversettelse, digital konvertering, programvare, tjenester og andre forhold knyttet til nettsiden, innholdet, konkurranser og tjenester er beskyttet av gjeldende opphavsrettigheter, varemerker og andre eierskapsrettigheter (inkludert, men ikke begrenset til, immaterielle rettigheter). Kopiering, omfordeling, publisering eller salg av noen del av nettsiden, innholdet, konkurranser og/eller tjenester er strengt forbudt. Systematisk henting av materiale fra nettsiden, innholdet, konkurranser og/eller tjenester ved hjelp av automatiserte midler eller enhver annen form for scraping eller dataekstraksjon for å opprette eller kompilere, direkte eller indirekte, en samling, samling, database eller katalog uten skriftlig tillatelse fra TheSoftware er forbudt. Du tilegner deg ikke eierskapsrettigheter til noe innhold, dokument, programvare, tjenester eller annet materiale som vises på eller gjennom nettsiden, innholdet, konkurranser og/eller tjenester. Posting av informasjon eller materiale på nettsiden, eller gjennom tjenestene, fra TheSoftware utgjør ikke et frafall av noen rettigheter til slik informasjon og/eller slike materialer. TheSoftware-navnet og logoen, samt alle tilknyttede grafikker, ikoner og tjenestenavn, er varemerker for TheSoftware. Alle andre varemerker som vises på nettsiden eller gjennom tjenestene, tilhører sine respektive eiere. Bruk av et hvilket som helst varemerke uten skriftlig samtykke fra den aktuelle eieren er strengt forbudt.

LENKING TIL NETTSTEDET, SAMBRUK, “INNSETTING” OG/ELLER REFERERING TIL NETTSTEDET ER FORBUDT

Med mindre det uttrykkelig er autorisert av TheSoftware, kan ingen lenke til nettstedet, eller deler av det (inkludert, men ikke begrenset til, logotyper, varemerker, merkevarebygging eller opphavsrettslig materiale), til deres eget nettsted eller nettsted for noen grunn. Videre, ”innsetting” av nettstedet og/eller referering til Uniform Resource Locator (”URL”) for nettstedet i kommersiell eller ikke-kommersiell media uten forhåndsuttrykt skriftlig tillatelse fra TheSoftware er strengt forbudt. Du er spesifikt enig i å samarbeide med nettstedet for å fjerne eller avslutte, om nødvendig, slik innhold eller aktivitet. Du erkjenner herved at du skal være erstatningsansvarlig for eventuelle skader relatert til dette.

REDIGERING, SLETTING OG MODIFISERING

Vi forbeholder oss retten i vår skjønn å redigere og/eller slette enhver dokument, informasjon eller annet innhold som vises på nettsiden.

ANSVARSBEGRENSNING FOR SKADE FORÅRSAKET AV NEDLASTINGER

Besøkende laster ned informasjon fra nettsiden på eget ansvar. TheSoftware gir ingen garanti for at slike nedlastinger er frie for skadelig programvare, inkludert, men ikke begrenset til, virus og ormer.

ERSATNING

Du samtykker i å erstatte og holde TheSoftware, hver av deres foreldre, datterselskaper og tilknyttede selskaper, og hver av deres respektive medlemmer, offiserer, direktører, ansatte, agenter, samarbeidspartnere og/eller andre partnere skadesløse for alle krav, utgifter (inkludert rimelige advokatsalær), skader, søksmål, kostnader, krav og/eller dommer som helst, fremsatt av tredjepart som følge av eller oppstått av: (a) din bruk av nettstedet, tjenestene, innholdet og/eller deltakelse i noen konkurranse; (b) din overtredelse av avtalen; og/eller (c) din krenkelse av andres rettigheter. Bestemmelsene i denne paragrafen er til fordel for TheSoftware, hver av deres foreldre, datterselskaper og/eller tilknyttede selskaper, og hver av deres respektive offiserer, direktører, medlemmer, ansatte, agenter, aksjeeiere, lisensgivere, leverandører og/eller advokater. Hver av disse enkeltpersonene og enhetene har rett til å påberope seg og håndheve disse bestemmelsene direkte mot deg på egne vegne.

TREDJEPARTS NETTSTEDER

Nettstedet kan inneholde lenker til og/eller henvise deg til andre internettsteder og/eller ressurser, inkludert, men ikke begrenset til, de som eies og drives av tredjepartsleverandører. Ettersom TheSoftware ikke har kontroll over slike tredjepartsnettsteder og/eller ressurser, erkjenner og samtykker du herved i at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten av slike tredjepartsnettsteder og/eller ressurser. Videre støtter ikke TheSoftware, og er ikke ansvarlig eller erstatningspliktig for, vilkår og betingelser, personvernpolicyer, innhold, reklame, tjenester, produkter og/eller andre materialer på eller tilgjengelig fra slike tredjepartsnettsteder eller ressurser, eller for eventuelle skader og/eller tap som oppstår som følge av disse.

PERSONVERNREGLER/BESØKERINFORMASJON

Bruk av nettsiden, og all kommentarer, tilbakemeldinger, informasjon, registreringsdata og/eller materiale som du sender inn gjennom eller i tilknytning til nettsiden, er underlagt våre personvernregler. Vi forbeholder oss retten til å bruke all informasjon angående din bruk av nettsiden, og all annen identifiserbar informasjon som du gir, i samsvar med vilkårene i våre personvernregler. For å se våre personvernregler, vennligst Klikk Her.

Enhver forsøk fra enkeltpersoner, uansett om de er kunder av TheSoftware eller ikke, om å skade, ødelegge, manipulere, vandalisere eller på annen måte interferere med driften av nettsiden, er en krenkelse av strafferetten og sivilretten. TheSoftware vil ivareta enhver rettsmiddel i denne sammenheng mot enhver fornærmende enkeltperson eller organisasjon til det fulleste lovlige og rettmessige omfang.