Feltételek

AZ EGYEZMÉNY HATÁLYA ÉS MÓDOSÍTÁSA

Elfogadja az Egyezményben meghatározott feltételeket és feltételezéseket a weboldal használatával kapcsolatban. Az Egyezmény kizárólagos és egyetlen megállapodást jelent Ön és a Szoftver között a weboldal használatával kapcsolatban, és felülbírál minden korábbi vagy jelenlegi megállapodást, képviselést, jótállást és/vagy megértést a weboldallyal kapcsolatban. A jogával élhet az Egyezmény időnkénti módosítására a kizárólagos döntése szerint, Önnek külön értesítés nélkül. Az utolsó Egyezmény a weboldalon lesz közzétéve, és meg kell tekintenie az Egyezményt, mielőtt a weboldalt használná. A weboldal és/vagy szolgáltatásaink további használatával Ön vállalja, hogy betartja az Egyezményben meghatározott minden feltételt és feltételt, amelyek akkor hatályosak. Ezért rendszeresen ellenőriznie kell ezt az oldalt a frissítések és/vagy változások érdekében.

KÖVETELMÉNYEK

A webhely és szolgáltatások csak olyan személyek számára érhetők el, akik törvényesen kötelező érvényű szerződéseket köthetnek érvényes jogszabályok alapján. A webhely és szolgáltatások nem szolgálják a tizennyolc (18) év alatti személyek számára. Ha tizennyolc (18) év alatti vagy, nem engedélyezett a webhely és/vagy a szolgáltatások használata és/vagy elérése.

A SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÁSA

Szolgáltatói Szolgáltatások

A vonatkozó rendelőlapok kitöltésével Ön hozzáférhet bizonyos termékekhez és/vagy szolgáltatásokhoz a Webhelyen keresztül. A Webhelyen bemutatott termékek és/vagy szolgáltatások leírásait közvetlenül a Harmadik Fél Szállítók gyártói vagy forgalmazói szolgáltatják. A Szoftver nem garantálja, hogy az ilyen tételek leírásai pontosak vagy teljesek. Ön megérti és elfogadja, hogy a Szoftver semmilyen módon nem felelős vagy kötelezhető azért, hogy Ön ne tudja megvásárolni a termékeket és/vagy szolgáltatásokat a Webhelyről, vagy hogy Önnek vitája támadjon a termék eladójával, forgalmazójával vagy végfelhasználó fogyasztóival kapcsolatosan. Ön megérti és elfogadja, hogy a Szoftver nem felel Önnek vagy bármely harmadik félnek semmilyen igényért bármely a Webhelyen kínált termékhez és/vagy szolgáltatáshoz kapcsolódóan.

VERSENYEK

Időről időre a TheSoftware promóciós nyereményeket és más díjakat kínál Versenyeken keresztül. A megfelelő Verseny regisztrációs űrlapban való igaz és pontos adatok megadásával, valamint az adott Versenyre vonatkozó Hivatalos Verseny Szabályzat elfogadásával esélyt kaphatsz a promóciós nyeremények megnyerésére. A Weboldalon szereplő Versenyekbe csak az adott bejegyzési űrlap teljes körű kitöltésével lehet belépni. Elfogadod, hogy igazi, pontos, aktuális és teljes Verseny Regisztrációs adatokat szolgáltatsz. A TheSoftware jogosult elutasítani bármilyen Verseny Regisztrációs adatot, ha a TheSoftware egyedüli és kizárólagos belátása szerint megállapítást nyer, hogy: (i) megsértetted a Megállapodás valamely részét, és/vagy (ii) a szolgáltatott Verseny Regisztrációs adatok hiányosak, csalódságot okoznak, ismétlődőek vagy más módon elfogadhatatlanok. A TheSoftware bármikor megváltoztathatja a Regisztrációs adatok kritériumát, egyedüli belátása szerint.

LICENSZ MEGADÁS

Mint a Weboldal felhasználója, nem kizárólagos, nem átruházható, visszavonható és korlátozott engedélyt kap az egyezménynek megfelelően a Weboldalhoz, Tartalomhoz és kapcsolódó anyagokhoz való hozzáférésre és használatra. A Szoftver bármikor bármilyen okból megszüntetheti ezt az engedélyt. A Weboldalt és a Tartalmat egy számítógépen használhatja saját személyes, nem kereskedelmi célra. A Weboldal, Tartalom, Versenyek és/vagy Szolgáltatások semmilyen formában nem sokszorosíthatók, vagy beépíthetők semmilyen információkutatási rendszerbe, elektronikus vagy mechanikus módon. Nem használhatja, másolhatja, emulálhatja, klónozhatja, bérbe adhatja, kiadhatja, módosíthatja, dekódolhatja, szétszerelheti, fordítottan mérnöki módszerrel elemezheti vagy átruházhatja a Weboldalt, Tartalmat, Versenyeket és/vagy Szolgáltatásokat vagy bármely részüket. A Szoftver fenntartja azokat a jogokat, amelyek nem kerülnek nyíltan engedélyezésre az egyezségben. Nem használhat semmilyen eszközt, szoftvert vagy rutint, amely a Weboldal megfelelő működésébe avatkozik, vagy megpróbálja beavatkozni. Nem hozhat olyan intézkedést, amely ésszerűtelenül vagy aránytalanul nagy terhelést ró TheSoftware infrastruktúrájára. A Weboldalhoz, Tartalomhoz, Versenyekhez és/vagy Szolgáltatásokhoz való jog nem vihető át.

SZERZŐI JOGOK

A weboldal, a tartalom, a grafika, a tervezés, a gyűjtemény, a mágneses fordítás, a digitális átalakítás, a szoftverek, a szolgáltatások és a weboldallal kapcsolatos egyéb kérdések szerzői jogokkal, védjegyekkel és más tulajdonjogokkal védettek (beleértve, de nem kizárólagosan az iparjogvédelemi jogokat is). A weboldal, a tartalom, a versenyek és/vagy a szolgáltatások bármely részének másolása, újraközlése, közzététele vagy értékesítése szigorúan tilos. Az anyag rendszeres letöltése az Automatizált eszközökkel vagy bármely más formában történő közvetlen vagy közvetett gyűjtése, adatbányászata, adatbázis vagy adatgyűjtemény létrehozása vagy összeállítása a TheSoftware írásbeli engedélye nélkül tilos. Nem szerez ilyen módon semmilyen tulajdonjogot semmilyen tartalomhoz, dokumentumhoz, szoftverhez, szolgáltatáshoz vagy más anyaghoz, ami a weboldalon, a tartalomban, a versenyekben és/vagy a szolgáltatásokon keresztül tekinthető meg. Az anyagok vagy információk közzététele a TheSoftware által a weboldalon, vagy a szolgáltatások révén, nem jelenti az ilyen információkra és/vagy anyagokra vonatkozó bármely jogról való lemondást. A TheSoftware név és logója, valamint a hozzájuk társított grafikus elemek, ikonok és szolgáltatásnevek a TheSoftware védjegyei. A weboldalon vagy a szolgáltatások révén megjelenő egyéb védjegyek a megfelelő tulajdonos tulajdonát képezik. Az adott védjegy használata a megfelelő tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül szigorúan tilos.

A WEBHEZ VALÓ HYPERLINKELÉS, KÖZÖS MÁRKÁZÁS, „FRAME-EZÉS” ÉS/VAGY A WEBHEZ VALÓ HIVATKOZÁS TILTOTT

Hacsak a TheSoftware kifejezetten nem engedélyezte, senki sem hiperlinkelheti a Webhelyet, vagy annak részeit (beleértve, de nem kizárólagosan a logókat, védjegyeket, márkákat vagy szerzői jogi anyagokat) a saját weboldalára vagy internetes helyszínére semmilyen okból. Továbbá a Webhely „frame-ezése” és/vagy a Webhely egyenletes erőforrásazonosítója („URL”) hivatkozása semmilyen kereskedelmi vagy nem kereskedelmi médiumban a TheSoftware előzetes, kifejezett írásos engedélye nélkül szigorúan tilos. Kifejezetten beleegyezel abba, hogy együttműködöl a Webhellyel annak érdekében, hogy eltávolítsa vagy megszüntesse a ilyen tartalmat vagy tevékenységet. Elismered, hogy felelős vagy minden ehhez kapcsolódó kárért.

SZERKESZTÉS, TÖRLÉS ÉS MÓDOSÍTÁS

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy belátásunk szerint szerkesztsük és/vagy töröljük a weboldalon megjelenő dokumentumokat, információkat és egyéb tartalmakat.

LETÖLTÉSEK ÁLTAL OKOZOTT KÁRT TENNÉTEK LEMONDJUK

A látogatók a weboldalról történő letöltésekért saját felelősségükre tehetik meg. A szoftver nem vállal garanciát arra, hogy az ilyen letöltések mentesek a számítógépes vírusoktól és férgektől, beleértve, de nem kizárólagosan azokat.

MEGTÉRÍTÉS

Elfogadod, hogy kártérítést fizetsz és felelősséget vállalsz a TheSoftware, valamint az ő anyavállalatai, leányvállalatai és leányvállalatai, valamint minden egyes tagjuk, tisztségviselőjük, igazgatójuk, alkalmazottjuk, ügynökük, közös márkázóik és/vagy más partnereik káráért, költségeikért (beleértve a méltányos ügyvédi díjakat), kártérítéseikért, perjeikért, költségeikért, követeléseikért és/vagy ítéleteikért, amelyeket bármely harmadik fél indít vagy keletkezik az alábbiak miatt: (a) a weboldal, szolgáltatások, tartalom és/vagy bármely verseny igénybevétele; (b) a Szerződés megszegése; és/vagy (c) egy másik személy és/vagy vállalat jogainak megsértése. Ezen bekezdés rendelkezései a TheSoftware, az ő anyavállalatai és/vagy leányvállalatai, valamint az ő különböző tisztségviselőik, igazgatóik, tagjaik, alkalmazottjai, ügynökei, részvényeseik, licencadóik, szállítóik és/vagy ügyvédjeik javára szolgálnak. Ezek az egyének és vállalatok jogosultak ezeket a rendelkezéseket jogosultságukra hivatkozva közvetlenül érvényesíteni és igénybe venni ellened.

HARMADIK FÉL WEBHELYEK

A Honlap linkeket és/vagy hivatkozásokat tartalmazhat más internetes webhelyekre és/vagy erőforrásokra, ideértve, de nem kizárólagosan, a Harmadik Fél Szolgáltatók által tulajdonolt vagy üzemeltetett webhelyeket. Mivel a TheSoftware-nak nincs ellenőrzése ezek felett a harmadik fél webhelyek felett és/vagy erőforrások felett, ezért itt kijelented és elfogadod, hogy a TheSoftware nem felelős az ilyen harmadik fél webhelyek és/vagy erőforrások elérhetőségéért. Továbbá, a TheSoftware nem támogatja és nem felelős vagy kötelezhető semmilyen feltételért és feltétel nélkül, adatvédelmi irányelvekért, tartalmért, hirdetésekért, szolgáltatásokért, termékekre és/vagy egyéb anyagokért az ilyen harmadik fél webhelyeken vagy erőforrásokon, sem ezekből eredő károkért és/vagy veszteségekért.

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT/LÁTOGATÓI INFORMÁCIÓ

A weboldal használata, valamint minden hozzászólás, visszajelzés, információ, regisztrációs adat és/vagy anyag, amit a weboldalon keresztül vagy azzal kapcsolatban nyújtasz be, az adatvédelmi szabályzatunk hatálya alá tartozik. Fenntartjuk a jogot, hogy felhasználhassuk a weboldal használatával kapcsolatos összes információt, valamint az általad megadott minden további személyes azonosításra alkalmas információt az adatvédelmi szabályzatunk előírásainak megfelelően. A személyes adatokkal kapcsolatos tájékoztatónkért kattints ide.

Bármely egyén, legyen az TheSoftware ügyfél vagy sem, szándékosan kárt okozni, megsemmisíteni, manipulálni, vandalizálni és/vagy bármilyen módon zavarni a weboldal működését, a bűncselekmények és polgári jog megsértésének minősül, és az TheSoftware minden jogi és egyéb jogorvoslatot képviseltet magának ezen egyén vagy szervezet ellen a törvény által megengedett és jogos követelésigényének teljes körű érvényesítése érdekében.