Ehdot

SOVELTAMISALA JA SOPIMUKSEN MUUTOS

Hyväksyt Sopimuksessa esitetyt ehdot ja edellytykset koskien verkkosivuston käyttöäsi. Sopimus muodostaa sinun ja Ohjelmiston välisen kokonaisuudessaan ainoan sopimuksen koskien verkkosivuston käyttöäsi ja korvaa kaikki aiemmat tai samanaikaiset sopimukset, esitykset, takuut ja/tai ymmärrykset koskien verkkosivustoa. Voimme muuttaa Sopimusta aika ajoin yksinomaisessa harkinnassamme ilman erillistä ilmoitusta sinulle. Uusin sopimus julkaistaan verkkosivustolla, ja sinun tulisi käydä läpi sopimus ennen verkkosivuston käyttämistä. Jatkamalla verkkosivuston ja/tai palveluiden käyttöä hyväksyt noudattavasi kaikkia Sopimuksessa tuolloin voimassa olevia ehtoja ja edellytyksia. Tämän vuoksi sinun tulisi säännöllisesti tarkistaa tämä sivu päivitysten ja/tai muutosten varalta.

VAATIMUKSET

Verkkosivusto ja palvelut ovat saatavilla vain sellaisille henkilöille, jotka voivat tehdä sitovia sopimuksia soveltuvan lain mukaisesti. Verkkosivustoa ja palveluja ei ole tarkoitettu alle kahdeksantoista (18) vuoden ikäisille henkilöille. Jos olet alle kahdeksantoista (18) vuoden ikäinen, sinulla ei ole lupaa käyttää tai saada pääsyä verkkosivustoon ja/tai palveluihin.

PALVELUIDEN KUVAUS

Myyjän palvelut

Täyttämällä soveltuvat ostotilauslomakkeet voit hankkia tai yrittää hankkia tiettyjä tuotteita ja/tai palveluita verkkosivustolta. Verkkosivustolla esitettävät tuotteet ja/tai palvelut voivat sisältää kuvauksia, jotka tarjoavat suoraan kyseisten kohteiden kolmannen osapuolen valmistajat tai jakelijat. Ohjelmisto ei vakuuta tai takaa, että kyseisten kohteiden kuvaukset ovat tarkkoja tai täydellisiä. Ymmärrät ja hyväksyt, että Ohjelmisto ei ole millään tavoin vastuussa tai vastuussa tuotteiden ja/tai palveluiden hankkimisesta verkkosivustolta tai mistään riidasta tuotteen myyjän, jakelijan ja loppukäyttäjän kuluttajan kanssa. Ymmärrät ja hyväksyt, että Ohjelmisto ei ole vastuussa sinulle tai kolmannelle osapuolelle mistään väitteistä, jotka liittyvät verkkosivustolla tarjottaviin tuotteisiin ja/tai palveluihin.

KILPAILUT

TheSoftware tarjoaa ajoittain promootiopalkintoja ja muita palkintoja kilpailujen kautta. Tarjoamalla totuudenmukaista ja tarkkaa tietoa kyseiseen kilpailuun liittyvän rekisteröitymiskaavakkeen yhteydessä sekä suostumalla kuhunkin kilpailuun sovellettaviin virallisiin kilpailusääntöihin voit osallistua mahdollisuudesta voittaa promootiopalkinnot, jotka tarjotaan kunkin kilpailun kautta. Osallistuaksesi verkkosivustolla esillä oleviin kilpailuihin, sinun on ensin täytettävä sovellettava osallistumiskaavake kokonaan. Suostut antamaan totuudenmukaiset, tarkat, ajantasaiset ja täydelliset kilpailun rekisteröintitiedot. TheSoftwarella on oikeus hylätä kaikki kilpailun rekisteröintitiedot, jos se todetaan yksinomaisessa harkinnassaan, että: (i) rikot sopimuksen jotakin osaa; ja/tai (ii) tarjoamasi kilpailun rekisteröintitiedot ovat puutteelliset, väärennetyt, kaksoiskappaleita tai muutoin hyväksymättömiä. TheSoftware voi milloin tahansa muuttaa rekisteröintitietojen kriteerejä yksinomaisessa harkinnassaan.

LISENSSI ANTAMUS

Käyttäjänä sinulle myönnetään ei-yksinomainen, ei-siirrettävä, peruutettava ja rajoitettu lisenssi päästä ja käyttää verkkosivustoa, sisältöä ja siihen liittyvää materiaalia sopimuksen mukaisesti. Ohjelmisto voi lopettaa tämän lisenssin milloin tahansa mistä tahansa syystä. Voit käyttää verkkosivustoa ja sisältöä yhdellä tietokoneella omaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Verkkosivuston, sisällön, kilpailujen ja/tai palveluiden mitään osaa ei saa kopioida mihinkään muotoon tai sisällyttää mihinkään tiedonhakujärjestelmään, sähköiseen tai mekaaniseen. Et saa käyttää, kopioida, matkia, kloonata, vuokrata, vuokrata, myydä, muokata, hajottaa, purkaa, kääntää tätä verkkosivustoa, sisältöä, kilpailuja ja/tai palveluita tai mitään osaa siitä. Ohjelmisto pidättää kaikki ne oikeudet, jotka eivät ole nimenomaisesti myönnetty sopimuksessa. Et saa käyttää mitään laitetta, ohjelmistoa tai rutiinia häiritäksesi tai yrittääksesi häiritä verkkosivuston asianmukaista toimintaa. Et saa ryhtyä mihinkään toimenpiteeseen, joka aiheuttaa kohtuuttoman tai suhteettoman suuren kuormituksen Ohjelmiston infrastruktuurille. Sinun oikeutesi käyttää verkkosivustoa, sisältöä, kilpailuja ja/tai palveluita eivät ole siirrettävissä.

OMISTUSOIKEUS

Verkkosivuston, sisällön, kilpailujen ja palveluiden sisällön, järjestelyn, grafiikan, suunnittelun, kokoelman, magneettisen käännöksen, digitaalisen muuntamisen, ohjelmiston, palveluiden ja muiden asiaankuuluvien asioiden oikeuksia suojataan sovellettavien tekijänoikeuksien, tavaramerkkien ja muiden omistusoikeuksien (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, immateriaalioikeudet) nojalla. Verkkosivuston, sisällön, kilpailujen ja/tai palveluiden minkä tahansa osan kopioiminen, uudelleenjakelu, julkaisu tai myynti on ehdottomasti kielletty. Aineiston systemaattinen noutaminen verkkosivustolta, sisällöstä, kilpailuista ja/tai palveluista automaattisin keinoin tai minkä tahansa muun rapsuttamisen tai tietojen erottamisen muodossa kokoelman, kokoelman, tietokannan tai hakemiston luomiseksi tai kokoamiseksi suoraan tai välillisesti TheSoftwarelta kirjallista lupaa saamatta on kielletty. Et hanki omistusoikeuksia mihinkään verkkosivustolta, sisällöstä, kilpailuista ja/tai palveluista katsomaasi sisältöön, asiakirjaan, ohjelmistoon, palveluihin tai muihin materiaaleihin. TheSoftwaren verkkosivustolle tai palveluiden kautta julkaisemien tietojen tai materiaalien julkaiseminen ei ole luopumista minkään oikeuden omistusoikeudesta kyseisiin tietoihin ja/tai materiaaleihin. TheSoftwaren nimi ja logo sekä kaikki niihin liittyvät grafiikat, ikonit ja palvelunimet ovat TheSoftwaren tavaramerkkejä. Kaikki muut verkkosivustolle tai palvelujen kautta ilmestyvät tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Minkä tahansa tavaramerkin käyttö ilman vastaavan omistajan nimenomaista kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty.

VERKKOSIVULLE HYPERLINKITSEMINEN, YHTEISMERKINTÄ, “RAAMITTAMINEN” TAI VERKKOSIVUN VIITTAAVUUS KIELLETTY

Ellet ole nimenomaisesti saanut TheSoftwareltä lupaa, et saa hyperlinkittää verkkosivua tai sen osia (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, logotyypit, tavaramerkit, brändäykset tai tekijänoikeusmateriaali) omaan verkkosivuun tai verkkopaikkaan mistä tahansa syystä. Lisäksi verkkosivun ”raamittaminen” ja/tai sen yhtenäisen resurssilokaattorin (”URL”) viittaaminen kaupallisessa tai ei-kaupallisessa mediassa ilman TheSoftwaren etukäteistä, nimenomaista kirjallista lupaa on ehdottoman kiellettyä. Sitoudut erityisesti avustamaan verkkosivustoa poistamaan tai lopettamaan tällaisen sisällön tai toiminnan tarvittaessa. Myönnät täten olevasi vastuussa kaikista tällaiseen liittyvistä vahingoista.

MUOKKAUS, POISTAMINEN JA MUUNNOS

Pidätämme oikeuden yksinomaisessa harkinnassamme muokata ja/tai poistaa missä tahansa verkkosivustolla esiintyviä asiakirjoja, tietoja tai muita sisältöjä.

TIEDOSTOJEN LATAAMISESTA JOHTUVIEN VAHINGONKORVAUKSIEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Vierailijat lataavat tietoja Verkkosivustolta omalla vastuullaan. TheSoftware ei anna takuuta siitä, että tällaiset lataukset ovat vapaat vioittavista tietokonekoodeista, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, virukset ja madot.

INDEMNIFIOINTI

Hyväksyt korvaamaan ja pitämään TheSoftwaren, niiden kunkin vanhempiyhtiön, tytäryhtiöiden ja kumppanien sekä kunkin heidän jäsenensä, virkailijansy, johtajiensa, työntekijöidensä, sopimusbrändäriensä ja/tai muiden yhteistyökumppaneidensa vahingonkorvausvelvollisuudesta ja vahingoista, mukaan lukien minkä tahansa kolmannen osapuolen vaatimukset, kustannukset (mukaan lukien kohtuulliset asianajajapalkkiot), kanteet, kustannukset, vaatimukset ja/tai tuomiot, jotka ovat aiheutuneet tai nousseet esiin: (a) verkkosivuston, palveluiden, sisällön ja/tai kilpailujen käytöstä; (b) sopimuksen rikkomisestasi; ja/tai (c) muiden yksilöiden ja/tai tahojen oikeuksien loukkaamisestasi. Tämän kohdan määräykset ovat TheSoftwaren, niiden kunkin vanhempiyhtiön, tytäryhtiöiden ja/tai kumppaneiden sekä kunkin heidän johtajiensa, virkailijoidensa, jäsentensä, työntekijöidensä, osakkeenomistajiensa, lisenssinhaltijoidensa, toimittajiensa ja/tai asianajajiensa hyödyksi. Kukin näistä yksilöistä ja tahoista on oikeutettu esittämään ja panemaan täytäntöön nämä määräykset suoraan sinua vastaan omasta puolestaan.

KOLMANSIEN OSAPUOLTEN VERKKOSIVUT

Verkkosivusto voi tarjota linkkejä ja/tai ohjata sinua muihin Internetin verkkosivustoihin ja/tai resursseihin, mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, niihin, jotka ovat kolmansien osapuolten omistamia ja ylläpitämiä. Koska Ohjelmalla ei ole valvontaa tällaisten kolmansien osapuolten verkkosivustojen ja/tai resurssien yli, hyväksyt ja suostut täten, ettei Ohjelma ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolten verkkosivustojen ja/tai resurssien saatavuudesta. Lisäksi Ohjelma ei tue eikä ole vastuussa näiden kolmansien osapuolten verkkosivustojen tai resurssien käyttöehdoista, yksityisyydensuojakäytännöistä, sisällöstä, mainonnasta, palveluista, tuotteista ja/tai muista materiaaleista, jotka ovat saatavilla kyseisistä kolmansien osapuolten verkkosivustoista tai resursseista, eikä Ohjelma ole vastuussa mahdollisista vahingoista ja/tai menetyksistä, jotka niistä voivat aiheutua.

TIETOSUOJALAUSEKE / KÄVIJÄTIETO

Verkkosivuston käyttö, ja kaikki kommentit, palautteet, tiedot, rekisteröintitiedot ja / tai materiaalit, jotka lähetätte tai liitätte verkkosivuston yhteydessä, on säädetty tietosuojalausekkeemme mukaisesti. Pidätämme oikeuden käyttää kaikkia tietoja verkkosivuston käytöstäsi ja kaikkia muita henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja, jotka olet antanut, tietosuojalausekkeemme ehtojen mukaisesti. Tarkastele tietosuojalausekettamme napsauttamalla tästä.

Minkä tahansa yksilön yritys, oli hän sitten TheSoftwaren asiakas tai ei, vahingoittaa, tuhota, häiritä, vandalisoida ja/tai muuten sekoittaa verkkosivuston toimintaa, on rikos- ja siviilioikeuden rikkominen. TheSoftware tulee päättäväisesti ryhtymään kaikkiin mahdollisiin oikeuskeinoihin tätä koskien kaikkia loukkaavia yksilöitä tai tahoja vastaan lainsäädännön ja oikeudenmukaisuuden rajoissa.