Vilkår

OMFANG OG ÆNDRING AF AFTALEN

Du accepterer vilkårene og betingelserne i Aftalen i forbindelse med din brug af websitet. Aftalen udgør den fulde og eneste aftale mellem dig og Softwaren i forbindelse med din brug af websitet og erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler, repræsentationer, garantier og/eller forståelser vedrørende websitet. Vi kan til enhver tid ændre Aftalen efter eget skøn uden specifik varsel til dig. Den seneste Aftale vil blive offentliggjort på websitet, og du bør gennemlæse Aftalen inden du bruger websitet. Ved fortsat brug af websitet og/eller tjenesterne accepterer du hermed at overholde alle vilkår og betingelser i Aftalen fra og med dette tidspunkt. Derfor bør du regelmæssigt tjekke denne side for opdateringer og/eller ændringer.

KRAV

Websitet og tjenesterne er kun tilgængelige for personer, der kan indgå juridisk bindende aftaler i henhold til gældende lovgivning. Websitet og tjenesterne er ikke beregnet til brug af personer under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tilladelse til at bruge og/eller få adgang til websitet og/eller tjenesterne.

BESKRIVELSE AF TJENESTERNE

Leverandørtjenester

Ved at udfylde de relevante købsordreformularer kan du opnå, eller forsøge at opnå, visse produkter og/eller tjenester fra hjemmesiden. De produkter og/eller tjenester, der vises på hjemmesiden, kan indeholde beskrivelser, der leveres direkte af tredjepartsproducenterne eller -distributørerne af sådanne varer. TheSoftware repræsenterer eller garanterer ikke, at beskrivelserne af sådanne varer er nøjagtige eller fuldstændige. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig eller erstatningspligtig på nogen måde for din manglende evne til at opnå produkter og/eller tjenester fra hjemmesiden eller for enhver tvist med produktsælgeren, distributøren og slutbrugere. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke på nogen måde er erstatningspligtig over for dig eller nogen tredjepart for ethvert krav i forbindelse med de produkter og/eller tjenester, der tilbydes på hjemmesiden.

KONKURRENCER

Fra tid til anden tilbyder TheSoftware promotionelle præmier og andre udmærkelser via konkurrencer. Ved at give sande og præcise oplysninger i forbindelse med den relevante konkurrencetilmeldingsformular og acceptere de officielle konkurrenceregler for hver konkurrence, kan du deltage for at få en chance for at vinde de præmier, der tilbydes gennem hver konkurrence. For at deltage i konkurrencerne, der vises på hjemmesiden, skal du først udfylde den relevante tilmeldingsformular fuldstændigt. Du accepterer at give sande, præcise, aktuelle og fuldstændige oplysninger i konkurrencetilmeldingsdata. TheSoftware har ret til at afvise enhver konkurrencetilmeldingsdata, hvor det afgøres, i TheSoftwares eneste og eksklusive skøn, at: (i) du overtræder en del af aftalen; og/eller (ii) de konkurrencetilmeldingsdata, du har angivet, er ufuldstændige, forfalskede, duplicerede eller på anden måde uacceptable. TheSoftware kan til enhver tid ændre kriterierne for tilmeldingsdataene efter eget skøn.

LICENSGIVELSE

Som bruger af hjemmesiden gives du en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, tilbagekaldelig og begrænset tilladelse til at få adgang til og bruge hjemmesiden, indholdet og tilhørende materiale i overensstemmelse med betingelserne i aftalen. Softwaren kan til enhver tid afslutte denne licens af enhver årsag. Du må kun bruge hjemmesiden og indholdet på én computer til personligt, ikke-kommercielt brug. Ingen del af hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne må gengives i nogen form eller inkorporeres i nogen informationsindhentningssystem, elektronisk eller mekanisk. Du må ikke bruge, kopiere, efterligne, klone, udleje, lease, sælge, modificere, dekompilere, adskille, reverse-engineere eller overføre hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne eller nogen del deraf. Softwaren forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives i aftalen. Du må ikke bruge nogen enhed, software eller rutine til at forstyrre eller forsøge at forstyrre hjemmesidens korrekte funktion. Du må ikke foretage nogen handling, der pålægger en urimelig eller overdrevent stor belastning på Softwarens infrastruktur. Din ret til at bruge hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne er ikke overførbar.

EJERRETTIGHEDER

Indholdet, organiseringen, grafikken, designet, compileringen, magnetisk oversættelse, digital konvertering, softwaren, tjenesterne og andre forhold relateret til hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og tjenesterne er beskyttet af gældende ophavsrettigheder, varemærker og andre ejendomsrettigheder (herunder, men ikke begrænset til, immaterielle rettigheder). Kopiering, redistribution, offentliggørelse eller salg af nogen del af hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne er strengt forbudt. Systematisk hentning af materiale fra hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne ved brug af automatiserede midler eller enhver anden form for scraping eller dataudtrækning med henblik på at oprette eller kompilere, direkte eller indirekte, en samling, compilering, database eller katalog uden skriftlig tilladelse fra TheSoftware er forbudt. Du opnår ikke ejendomsrettigheder til noget indhold, dokument, software, tjenester eller andre materialer, der ses på eller via hjemmesiden, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne. Offentliggørelse af information eller materiale på hjemmesiden eller via tjenesterne fra TheSoftware udgør ikke en afkald på nogen ret til sådan information og/eller materiale. TheSoftware-navnet og logoet samt alle tilknyttede grafikker, ikoner og servicenavne er varemærker for TheSoftware. Alle andre varemærker, der vises på hjemmesiden eller via tjenesterne, tilhører deres respektive ejere. Brugen af et varemærke uden den pågældende ejers udtrykkelige skriftlige tilladelse er strengt forbudt.

HYPERLINKING TIL WEBSITE, CO-BRANDING, ‘FRAMING’ OG/ELLER REFERENCERING AF WEBSITE ER FORBUDT

Med mindre der udtrykkeligt er autoriseret af TheSoftware, må ingen linke til hjemmesiden eller dele heraf (herunder, men ikke begrænset til, logotyper, varemærker, branding eller ophavsretligt beskyttet materiale) på deres egen hjemmeside eller websted af nogen årsag. Desuden er det strengt forbudt at ‘frame’ hjemmesiden og/eller referere til den Uniform Resource Locator (‘URL’) for hjemmesiden i kommercielle eller ikke-kommercielle medier uden forudgående, udtrykkelig og skriftlig tilladelse fra TheSoftware. Du accepterer specifikt at samarbejde med hjemmesiden om at fjerne eller ophøre med enhver sådan indhold eller aktivitet, afhængigt af omstændighederne. Du erkender hermed, at du vil være erstatningsansvarlig for enhver form for skade forbundet hermed.

REDIGERING, SLETNING OG ÆNDRING

Vi forbeholder os retten til efter eget skøn at redigere og/eller slette alle dokumenter, oplysninger eller andet indhold, der vises på websiden.

DISCLAIMER FOR HARM CAUSED BY DOWNLOADS

Besøgende downloader information fra hjemmesiden på egen risiko. Softwaren giver ingen garanti for, at sådanne downloads er fri for korrupte computerkoder, herunder, men ikke begrænset til, vira og orme.

BESKYTTELSE

Du accepterer at beskytte og holde TheSoftware, hver af deres forældre, datterselskaber og tilknyttede selskaber, samt hver af deres respektive medlemmer, officerer, direktører, medarbejdere, agenter, samarbejdspartnere og/eller andre partnere skadesløse fra ethvert krav og ethvert og alle udgifter (inklusive rimelige advokatsalærer), skader, sager, omkostninger, krav og/eller domme, som helst tredjepart måtte gøre gældende på grund af eller i forbindelse med: (a) din brug af hjemmesiden, tjenester, indhold og/eller deltagelse i en hvilken som helst konkurrence; (b) dit brud på aftalen; og/eller (c) din overtrædelse af andre enkeltpersoners og/eller enheders rettigheder. Bestemmelserne i denne paragraf er til fordel for TheSoftware, hver af deres forældre, datterselskaber og/eller tilknyttede selskaber, samt hver af deres respektive officerer, direktører, medlemmer, medarbejdere, agenter, aktionærer, licensgivere, leverandører og/eller advokater. Hver af disse enkeltpersoner og enheder har ret til at gøre disse bestemmelser gældende og håndhæve dem direkte mod dig på egne vegne.

TREDJEPARTSWEBSIDER

Hjemmesiden kan indeholde links til og/eller henvise til andre internetsider og/eller ressourcer, herunder, men ikke begrænset til, dem der ejes og drives af tredjepartsudbydere. Da TheSoftware ikke har kontrol over sådanne tredjepartswebsider og/eller ressourcer, erkender og accepterer du hermed, at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgængeligheden af sådanne tredjepartswebsider og/eller ressourcer. Desuden godkender TheSoftware ikke, og er ikke ansvarlig eller erstatningspligtig for, nogen vilkår og betingelser, privatlivspolitikker, indhold, reklamer, tjenester, produkter og/eller andet materiale på eller tilgængeligt fra sådanne tredjepartswebsider eller ressourcer, eller for eventuelle skader og/eller tab, der opstår derfra.

FORTROLIGHEDSPOLITIK/BESØGENDE OPLYSNINGER

Brugen af websitet, og alle kommentarer, tilbagemeldinger, oplysninger, registreringsdata og/eller materialer, som du indsender via eller i forbindelse med websitet, er underlagt vores Fortrolighedspolitik. Vi forbeholder os retten til at bruge alle oplysninger om din brug af websitet og enhver anden personligt identificerbar information, som du giver, i overensstemmelse med betingelserne i vores Fortrolighedspolitik. For at se vores Fortrolighedspolitik, skal du Klikke Her.

Enhver forsøg fra enhver person, uanset om de er en TheSoftware kunde eller ej, om at beskadige, ødelægge, manipulere, hærværk og/eller på anden måde forstyrre driften af hjemmesiden, er en overtrædelse af straffelov og civilret, og TheSoftware vil ihærdigt forfølge alle retsmidler i denne henseende mod enhver krænkende person eller enhed i det fuldeste omfang tilladt efter loven og retfærdighed.