Podmínky

ROZSAH A ÚPRAVA DOHODY

Souhlasíte s podmínkami uvedenými v dohodě ve vztahu k vašemu používání webových stránek. Dohoda představuje jedinou a úplnou dohodu mezi vámi a softwarovou společností ve vztahu k vašemu používání webových stránek a nahrazuje všechny předchozí či současné dohody, záruky a/nebo smlouvy ve vztahu k webovým stránkám. Můžeme dohodu upravit z času na čas za výhradního rozhodnutí, aniž bychom vás konkrétně informovali. Nejnovější dohoda bude zveřejněna na webových stránkách a měli byste ji přezkoumat před používáním webových stránek. Vaším nadále pokračujícím používáním webových stránek a/nebo služeb zde tímto souhlasíte s plněním všech podmínek uvedených v platné dohodě. Proto byste měli pravidelně kontrolovat tuto stránku pro aktualizace a/nebo změny.

POŽADAVKY

Webová stránka a služby jsou k dispozici pouze fyzickým osobám, které mohou uzavřít právně závazné smlouvy podle příslušných zákonů. Webová stránka a služby nejsou určeny pro použití osobami mladšími osmnácti (18) let. Pokud jste mladší osmnácti (18) let, nemáte povolení používat a/nebo přistupovat k webové stránce a/nebo službám.

POPIS SLUŽEB

Poskytování služeb prodejce

Vyplněním příslušných objednávkových formulářů můžete získat nebo se pokusit získat určité výrobky a/nebo služby ze stránek. Výrobky a/nebo služby uvedené na stránkách mohou obsahovat popisy, které poskytnou přímo výrobci nebo distributoři třetích stran. Společnost TheSoftware neposkytuje záruky ani prohlášení o tom, že popisy těchto výrobků jsou přesné nebo úplné. Souhlasíte a souhlasíte, že společnost TheSoftware nenese žádnou odpovědnost za vaši neschopnost získat výrobky a/nebo služby ze stránek nebo za jakýkoli spor s prodejcem, distributorem a koncovými uživateli výrobku. Chápete a souhlasíte, že společnost TheSoftware nenese žádnou odpovědnost vůči vám ani jakékoliv třetí straně za žádné nároky související s jakýmkoli z nabízených výrobků a/nebo služeb na stránkách.

SOUTĚŽE

Občas TheSoftware nabízí propagační ceny a další ocenění prostřednictvím soutěží. Poskytnutím pravdivých a přesných informací v souvislosti s příslušným registračním formulářem soutěže a souhlasem s oficiálními pravidly soutěže platnými pro každou soutěž, můžete mít možnost vyhrát propagační ceny nabízené prostřednictvím každé soutěže. Pro přihlášení do soutěží uvedených na webové stránce musíte nejprve plně vyplnit příslušný registrační formulář. Souhlasíte s poskytováním pravdivých, přesných, aktuálních a úplných údajů o registraci do soutěže. TheSoftware si vyhrazuje právo odmítnout jakékoli údaje o registraci do soutěže, pokud se v souladu se svým výlučným rozhodnutím TheSoftware prokáže, že: (i) porušujete jakoukoli část dohody; a/nebo (ii) údaje o registraci do soutěže, které jste poskytli, jsou neúplné, podvodné, duplicity nebo jinak nepřijatelné. TheSoftware si vyhrazuje právo kdykoli změnit kritéria registračních údajů podle svého výlučného uvážení.

LICENCE GRANT

Jako uživatel webu vám je udělena neexkluzivní, ne přenosná, odvolatelná a omezená licence k přístupu a použití webu, obsahu a přidruženého materiálu v souladu s dohodou. Softwarová společnost může tuto licenci ukončit kdykoli z jakéhokoli důvodu. Můžete používat web a obsah na jednom počítači pro své vlastní osobní, nekomerční použití. Žádná část webu, obsahu, soutěží a/nebo služeb nesmí být reprodukována žádným způsobem nebo začleněna do žádného informačního systému pro získávání informací, elektronického nebo mechanického. Není vám dovoleno používat, kopírovat, emulovat, klonovat, pronajímat, pronajímat, prodávat, upravovat, dekompilovat, rozložit, inženýrství zpět nebo přenášet web, obsah, soutěže a/nebo služby nebo jakoukoli jejich část. Softwarová společnost si vyhrazuje jakékoliv práva, která nejsou ve smlouvě explicitně udělena. Není vám dovoleno používat žádné zařízení, software nebo rutinu, která by narušovala nebo se pokoušela o narušení správného fungování webu. Není vám dovoleno podniknout žádné opatření, které by způsobilo nespravedlivou nebo nepřiměřeně velkou zátěž na infrastrukturu společnosti Softwarová firma. Vaše právo používat web, obsah, soutěže a/nebo služby není přenosné.

PRÁVA

Obsah, organizace, grafika, design, kompilace, magnetický překlad, digitální konverze, software, služby a další záležitosti související se stránkou, obsahem, soutěžemi a službami jsou chráněny podle příslušných autorských práv, ochranných známek a dalších vlastnických (včetně, ale neomezených na, práva duševního vlastnictví) práv. Kopírování, rozšiřování, publikování nebo prodej kterékoliv části stránky, obsahu, soutěží a/nebo služeb je přísně zakázáno. Systémová extrakce materiálu ze stránky, obsahu, soutěží a/nebo služeb pomocí automatických prostředků nebo jakéhokoliv jiného druhu odstraňování nebo extrakce dat s cílem vytvořit nebo kompilovat přímo nebo nepřímo sbírku, kompilaci, databázi nebo adresář bez písemného svolení od společnosti TheSoftware je zakázána. Nezískáváte vlastnická práva k žádnému obsahu, dokumentu, softwaru, službě nebo jiným materiálům zobrazeným na stránce, obsahu, soutěžích a/nebo službách. Zveřejňování informací nebo materiálu na stránkách nebo prostřednictvím služeb společností TheSoftware neznamená zřeknutí se práva na tyto informace a/nebo materiály. Název a logo společnosti TheSoftware a všechny související grafiky, ikony a názvy služeb jsou ochranné známky společnosti TheSoftware. Všechny ostatní ochranné známky zobrazené na stránkách nebo prostřednictvím služeb patří jejich příslušným vlastníkům. Použití jakékoliv ochranné známky bez příslušného písemného souhlasu vlastníka je přísně zakázáno.

ZAKÁZÁNO VYTVOŘENÍ ODKAZU NA WEBOVÉ STRÁNKY, SPOLUPŘIPOJENÍ, “ZARÁMOVÁNÍ” A/NEBO ODKAZOVÁNÍ NA WEBOVÉ STRÁNKY

Pokud TheSoftware výslovně nepovolí, nikdo nesmí vytvořit odkaz na Webové stránky nebo jejich části (včetně, ale neomezeně, logotypů, ochranných známek, firemního designu nebo autorského materiálu) na své webové stránky nebo prostředí z jakéhokoliv důvodu. Dále je přísně zakázáno “zarámování” Webových stránek a/nebo odkazování na Jednotný identifikátor zdroje (“URL”) Webových stránek v jakémkoli obchodním nebo neobchodním médiu bez předchozího výslovného písemného souhlasu TheSoftware. Výslovně souhlasíte s tím, že budete spolupracovat s Webovou stránkou na odstranění nebo zastavení takového obsahu nebo aktivity. Tímto uznáváte, že budete zodpovědní za jakékoliv a veškeré s tím související škody.

ÚPRAVA, SMAZÁNÍ A MODIFIKACE

Vyhrazujeme si právo podle vlastního uvážení upravit a/nebo smazat jakékoliv dokumenty, informace nebo jiný obsah zobrazující se na webových stránkách.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY VZNIKLÉ STAHOVÁNÍM

Návštěvníci stahují informace ze stránky na vlastní nebezpečí. Software neručí za to, že taková stahování jsou bez poškozujících počítačových kódů, včetně, ale neomezeně, virů a červů.

ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že bude TheSoftware, každý z jejich rodičů, poboček a přidružených společností, a každý z jejich příslušných členů, živnostníků, ředitelů, zaměstnanců, zástupců, společníků a/nebo dalších partnerů, neškodný ve všech žalobách, nákladech (včetně rozumných advokátních poplatků), škodách, žalobách, nákladech na soudní řízení a/nebo rozsudcích, které by mohly být podány třetí osobou z důvodu nebo vyplývající ze: (a) vašeho používání Webových stránek, Služeb, Obsahu a/nebo účasti v jakémkoli soutěžním prostoru; (b) vašeho porušení Smlouvy; a/nebo (c) vašeho porušení práv jiné fyzické osoby a/nebo právnické osoby. Ustanovení tohoto odstavce jsou prospěchem TheSoftware, každého z jejich rodičů, poboček a/nebo přidružených společností, a každý z jejich příslušných ředitelů, ředitelů, členů, zaměstnanců, zástupců, akcionářů, licenciantů, dodavatelů a/nebo advokátů. Každá z těchto osob a subjektů má právo tato ustanovení uplatnit a prosazovat přímo vůči vám za sebe.

WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍ STRANY

Webové stránky mohou poskytovat odkazy na další internetové stránky a/ nebo odkazovat na ně, včetně, ale neomezeně, těch, které vlastní a provozují poskytovatelé třetích stran. Protože TheSoftware nemá žádnou kontrolu nad takovými webovými stránkami třetích stran a/ nebo zdroji, tímto tím vyjadřujete a souhlasíte, že TheSoftware není odpovědný za dostupnost těchto webových stránek třetích stran a/ nebo zdrojů. Navíc, TheSoftware neodporuje ani není odpovědný nebo zodpovědný za jakékoliv závazky, ochrana osobních údajů, obsah, reklamy, služby, výrobky a/ nebo jiné materiály na těchto webových stránkách třetích stran nebo zdrojích, ani za jakékoli škody a/ nebo ztráty vyplývající z toho.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ/INFORMACE O NÁVŠTĚVNÍCÍCH

Používání webové stránky a veškeré komentáře, zpětná vazba, informace, registrační údaje a/nebo materiály, které podáváte skrze webovou stránku nebo ve spojitosti s ní, spadají pod naše zásady ochrany osobních údajů. Vyhrazujeme si právo využívat všechny informace týkající se vašeho používání webové stránky a veškeré další osobně identifikovatelné informace poskytnuté vámi v souladu s podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů. Abyste zobrazili naše zásady ochrany osobních údajů, klepněte zde.

Každý pokus jednotlivce, bez ohledu na to, zda je zákazníkem TheSoftware, poškodit, zničit, manipulovat, vandalizovat a/nebo jinak zasahovat do provozu webové stránky je porušením trestního a občanského práva a TheSoftware bude důsledně postupovat ve všech směrech proti kterémukoli jednotlivci nebo subjektu, který by se takto provinil, v plném rozsahu povoleném zákonem a v souladu s právem a spravedlností.