Zásady ochrany osobních údajů

Kliknutím na tlačítko “Pokračovat” nám dáváte svolení posílat vám e-maily týkající se našich nabídek. Pokud si přejete již neobdržívat žádné další e-maily, můžete se kdykoli odhlásit pomocí odkazu umístěného na konci každého e-mailu.

Software respektuje soukromí každého jednotlivce, který navštěvuje naše webové stránky. Toto prohlášení o ochraně soukromí uvádí normy a podmínky, za kterých Software chrání soukromí informací poskytnutých návštěvníky stránek na World Wide Webu, které vlastní a provozuje Software, včetně Software a Software. Toto prohlášení o ochraně soukromí informuje o našich postupech sběru informací a o způsobech, jakými mohou být vaše informace použity. Tato politika se může čas od času měnit, proto se prosím pravidelně vraťte a zkontrolujte tuto informaci.

A. Osobně identifikovatelné informace:

Software obvykle získává konkrétní údaje o svých návštěvnících webových stránek pouze tehdy, když takové informace jsou poskytnuty dobrovolně, například když naši návštěvníci žádají o informace, nakupují nebo se přihlašují k službám, otevřou lístek s dotazem na zákaznickou podporu, poskytnou informace o svém životopise pro příležitosti zaměstnání nebo nám pošlou e-mail. Samozřejmě, některé z těchto aktivit vyžadují, abyste nám poskytli informace, například když nákup provedete, použijete kreditní kartu k platbě za služby, odešlete svůj životopis nebo požádáte o určité typy informací. Když poskytnete osobně identifikovatelné informace Softwarem přes jednu z našich webových stránek, budou použity k plnění vašeho specifického požadavku. Většinou budete mít možnost zvolit, zda chcete nebo nechcete, aby Software použil tyto informace pro další účely. Software si vyhrazuje právo, podle svého uvážení, poslat vám zprávy a další důležité informace o službách Software. Pokud neobdržíme žádné pokyny od vás, může Software využít informace, které poskytnete, aby vás informoval o dalších službách a výrobcích nabízených skupinou společností příslušejících k Software, oprávněnými agenturami Software a dalšími poskytovateli zboží a služeb, s nimiž Software má vztah a jejichž nabídky by pro vás mohly být zajímavé.

Příklady v těchto materiálech nesmí být brány jako slib nebo záruka výdělku. Potenciál výdělku je zcela závislý na osobě používající náš produkt, nápady, techniky a úsilí vynaložené. Nesdělujeme to jako „zbohatni schéma“ a ani byste to neměli vnímat takto.

B. Neosobně identifikovatelné (obecné) informace:

Obecně platí, že softwarové produkty automaticky shromažďují některé obecné informace. Obecné informace nijak neodhalují totožnost návštěvníka. Obvykle zahrnují informace o přiřazené internetové adrese vašeho počítače, počtu a frekvenci návštěvníků a navštívené stránky softwaru. Tyto informace shromažďujeme za účelem stanovení potřeby zákaznického servisu a webových stránek. Tohoto dosahujeme pomocí určitých technologií, včetně „cookies“ (technologie, která může sloužit k poskytování návštěvníkovi přizpůsobených informací o službách softwaru). Softwarové produkty nespojují informace shromážděné tímto způsobem s jakýmikoli osobně identifikovatelnými informacemi. Můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby vás informoval, když obdržíte „cookie“, a můžete si ji odmítnout.

C. Vaše webové stránky hostované na softwaru, serveru, nástěnce, fóru, stránky třetích stran:

Informace, které zveřejníte ve veřejném prostoru, včetně jakékoli nástěnky, chatovací místnosti nebo webové stránky, kterou Software hostuje jako součást služeb Software, jsou dostupné všem, kteří navštíví tento prostor. Software nedokáže ochránit žádné informace, které zde zveřejníte. Navíc webové stránky Software obsahují odkazy na stránky třetích stran, které nejsou spojené s Software. Software nemůže ochránit žádné informace, které můžete zveřejnit na těchto stránkách, a doporučuje, abyste si přečetli prohlášení o ochraně soukromí těch stránek, které navštívíte.

D. Výjimky a omezení:

Bez ohledu na výše uvedené a v souladu s platnými zákony plně spolupracuje Software s místními i federálními úřady při jakémkoli vyšetřování souvisejícím s jakýmkoli obsahem (včetně osobních nebo soukromých elektronických komunikací přenášených do Softwaru) nebo údajnou nezákonnou činností kteréhokoli uživatele Služby a přijímá opatření ke chránění svých vlastnických práv. Za účelem tohoto spolupráce a opatření a v souladu s platnými zákony může být vyžadováno poskytnutí osobních údajů. Kromě toho může Software také volitelně monitorovat komunikační kanály různého druhu pro splnění jakéhokoli zákona, nařízení nebo požadavku státu; pokud je takové zveřejnění nezbytné nebo vhodné pro provoz Softwaru; nebo k ochraně práv nebo majetku Softwaru a jiných osob. V souvislosti se potenciálním prodejem nebo převodem jakéhokoli podílu ve Softwaru a v Alphabot software a dalších webových stránkách vlastněných společností si Software vyhrazuje právo prodat nebo převést vaše informace (včetně, avšak neomezeně, jméno, adresní údaje a další informace, které jste poskytli Softwaru) třetí straně specializující se na komunikační produkty nebo služby; souhlasí s tím, že se stane nástupcem Softwaru co se týče údržby a ochrany informací shromážděných a udržovaných Softwarem; a souhlasí s povinnostmi tohoto prohlášení o zásadách.