Условия

ОБХВАТ И ПРЕДИМСТВА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Вие се съгласявате с условията и условията, посочени в споразумението относно използването на Уебсайта. Споразумението представлява цялото и единствено споразумение между вас и Софтуерната компания относно вашето използване на Уебсайта и заменя всички предишни или съвременни споразумения, представяния, гаранции и/или разбирания относно Уебсайта. Можем да променяме Споразумението от време на време по наше собствено усмотрение, без да изпращаме специфично уведомление до вас. Най-новото Споразумение ще бъде публикувано на Уебсайта и трябва да прегледате Споразумението преди да използвате Уебсайта. С продължаването на използването на Уебсайта и/или услугите вие се съгласявате да спазвате всички условия и условия, посочени в Споразумението, влязло в сила в това време. Затова трябва редовно да проверявате тази страница за актуализации и/или промени.

ИЗИСКВАНИЯ

Уебсайтът и услугите са достъпни само за лица, които могат да сключат законно обвързващи договори съгласно приложимото право. Уебсайтът и услугите не са предназначени за използване от лица под осемнадесет години (18). Ако сте под осемнадесет години (18), нямате разрешение да използвате и/или достъпвате Уебсайта и/или услугите.

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

Услуги на продавача

Чрез попълването на приложимите форми за поръчка, можете да получите или опитате да получите определени продукти и/или услуги от Уебсайта. Продуктите и/или услугите, представени на Уебсайта, могат да съдържат описания, които се предоставят директно от производителите или дистрибуторите на такива артикули, предоставяни от трети лица. TheSoftware не представя или не гарантира, че описанията на такива артикули са точни или пълни. Вие разбирате и се съгласявате, че TheSoftware не носи отговорност или отговорност по никакъв начин за вашата неспособност да получите продукти и/или услуги от Уебсайта или за всякакви спорове с продавача, дистрибутора и потребителите на крайните продукти. Вие разбирате и се съгласявате, че TheSoftware няма да бъде отговорен пред вас или към трето лице за всякаква искова, свързана с някой от продуктите и/или услугите, предлагани на Уебсайта.

КОНКУРСИ

От време на време, TheSoftware предлага промоционални награди и други награди чрез Конкурси. Като предоставите истинска и точна информация във връзка с приложимата форма за регистрация на Конкурса и се съгласите с Официалните правила за Конкурса, приложими за всеки Конкурс, можете да се запишете за шанс да спечелите промоционалните награди, предлагани чрез всеки Конкурс. За да влезете в Конкурсите, представени на Уебсайта, трябва първо да попълните приложимата форма за запис. Съгласявате се да предоставите истински, точни, актуални и пълни данни за регистрация на Конкурса. TheSoftware има правото да отхвърли всякакви данни за регистрация на Конкурса, когато се определи, по единственото и изключително разсъждение на Фирмата, че: (i) вие нарушавате някаква част от Споразумението; и/или (ii) данните за регистрация на Конкурса, които предоставихте, са непълни, измамнически, дублирани или по друг начин неприемливи. TheSoftware може по всяко време да промени критериите за данните за регистрация, по свое собствено преценка.

ЛИЦЕНЗ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ

Като потребител на Уебсайта ви се предоставя неизключителна, непрехвърлима, прекратима и ограничена лицензия за достъп и използване на Уебсайта, Съдържанието и свързания материал в съответствие със Споразумението. TheSoftware може да прекрати тази лицензия по всяко време и по всяка причина. Можете да използвате Уебсайта и Съдържанието на един компютър за лична, некомерсиална употреба. Нито една част от Уебсайта, Съдържанието, Състезанията и/или Услугите не може да бъде възпроизведена в каквато и да е форма или да бъде включена в никаква система за извличане на информация, електронна или механична. Не можете да използвате, копирате, емулирате, клонирате, наемате, продавате, променяте, декомпилирате, разглобявате, обратно инженерствате или прехвърляте Уебсайта, Съдържанието, Състезанията и/или Услугите или някаква част от тях. TheSoftware запазва всички права, които не са изрично предоставени съгласно Споразумението. Не може да използвате никакво устройство, софтуер или рутина, за да намесите или опитате да намесите правилната работа на Уебсайта. Не можете да предприемете никакви действия, които да налагат непропорционално натоварване на инфраструктурата на TheSoftware. Вашият право да използвате Уебсайта, Съдържанието, Състезанията и/или Услугите не може да се прехвърля.

ПАТЕНТНИ ПРАВА

Съдържанието, организацията, графиката, дизайнът, компилацията, магнитната превод, цифровата конверсия, софтуерът, услугите и други въпроси, свързани с Уеб сайта, Съдържанието, Конкурсите и Услугите, са защитени съгласно приложимите закони за авторски права, търговски марки и други собственически (вкл. интелектуална собственост) права. Копирането, разпространението, публикуването или продажбата от ваша страна на част от Уеб сайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите е строго забранено. Систематичното извличане на материали от Уеб сайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите посредством автоматизирани средства или по друг начин с цел създаването или компилацията, директно или косвено, на колекция, компилация, база данни или директория без писмено разрешение от TheSoftware е забранено. Вие не придобивате собственически права върху никакво съдържание, документ, софтуер, услуга или други материали, видяни чрез Уеб сайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите. Публикуването на информация или материал върху Уеб сайта или посредством Услугите от страна на TheSoftware не представлява отказ от каквато и да било право върху такава информация и/или материали. Името и логото на TheSoftware и всички свързани графики, икони и имена на услуги са търговски марки на TheSoftware. Всички останали търговски марки, появяващи се на Уеб сайта или посредством Услугите, са собственост на съответните им собственици. Използването на каквато и да било търговска марка без изричното писмено съгласие на съответния собственик е стриктно забранено.

ЗАБРАНЕНО Е ХИПЕРЛИНКВАНЕТО КЪМ УЕБСАЙТА, КО-БРАНДИРАНЕТО, „ФРЕЙМВАНЕТО“ И/ИЛИ РЕФЕРЕНЦИРАНЕТО КЪМ УЕБСАЙТА

Определено упълномощено от TheSoftware, никой не може да постави хиперлинк към Уебсайта или части от него (включително, но не само, логотипи, търговски марки, брандинг или защитени авторски материали), на своя уебсайт или уебсайт за всякаква причина. Допълнително, „фреймването“ на Уебсайта и/или референцирането на Uniform Resource Locator („URL“) на Уебсайта в каквото и да е комерсиално или не комерсиално медийно средство без предварителното, изрично, писмено разрешение на TheSoftware е стриктно забранено. Определено се съгласявате да сътрудничите с Уебсайта за премахване или прекратяване, ако подходящо е, на всякакво такова съдържание или дейност. Признавате тук налице отговорността ви за всякакви вреди, свързани с това.

РЕДАКТИРАНЕ, ИЗТРИВАНЕ И МОДИФИКАЦИЯ

Запазваме си правото в наша изключителна преценка да редактираме и/или изтриваме всякакви документи, информация или друго съдържание, което се появява на Уебсайта.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ ПРИ НАМИРАНЕ НА ИЗТЕГЛЯНИЯ

Посетителите изтеглят информация от Уебсайта на свой собствен риск. TheSoftware не предоставя гаранция, че такива изтегляния са без повредителни компютърни кодове, включително, но не само вируси и червеи.

ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЪЗТИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

Съгласявате се да защитите и освободите TheSoftware, всеки от техните родители, дъщерни дружества и афилиати, както и всеки от техните съответни членове, длъжностни лица, директори, служители, агенти, съдействащи лица и/или други партньори, невредими от всички и всякакви искове, разноски (включително разумни такси за адвокати), щети, съдебни дела, разходи, искания и/или решения, предявени от трета страна поради или възникнали от: (а) вашето използване на Уебсайта, Услугите, Съдържанието и/или участие в Надпревара; (б) нарушението от ваша страна на Договора; и/или (в) вашето нарушение на правата на друго лице и/или юридическо лице. Препратките на този абзац са в полза на TheSoftware, всеки от техните родители, дъщерни дружества и/или афилиати, както и на всеки от техните съответни длъжностни лица, директори, членове, служители, агенти, акционери, лицензиати, доставчици и/или адвокати. Всеки един от тези лица и юридически лица има право да насърчава и изпълнява тези условия директно срещу вас от свое име.

УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Уебсайтът може да предоставя връзки към други Интернет уебсайтове и/или да Ви препраща към тях, включително, но без ограничение, такива, притежавани и управлявани от доставчици на трети страни. Поради факта, че TheSoftware няма контрол над такива уебсайтове и/или ресурси на трети страни, Вие тук признавате и се съгласявате, че TheSoftware не носи отговорност за наличността на такива уебсайтове и/или ресурси на трети страни. В допълнение, TheSoftware не подкрепя и не носи отговорност или задължение за никакви условия и политики за поверителност, съдържание, реклами, услуги, продукти и/или други материали налични на или от такива уебсайтове на трети страни, нито за каквито и да било вреди и загуби, произтичащи от тях.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ / ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

Използването на Уебсайта и всички коментари, обратна връзка, информация, Регистрационни данни и / или материали, които представяте чрез Уебсайта или във връзка с него, подлежи на нашата Политика за поверителност. Запазваме си правото да използваме цялата информация относно Вашето използване на Уебсайта, както и всяка друга лично идентифицируема информация, предоставена от Вас, в съответствие с условията на нашата Политика за поверителност. За да видите нашата Политика за поверителност, моля, щракнете тук.

Всякакъв опит от страна на някое лице, било то клиент на TheSoftware или не, да причини щети, унищожи, намерка, вандалствува и/или по друг начин да се намеси в работата на Уебсайта, представлява нарушение на наказателното и гражданското право, и TheSoftware ще настои върху всички средства за защита по отношение на всеки нарушител или юридическо лице в най-широкият допустим от закона смисъл и по съвест.