Политика за поверителност

С щракването върху „Продължи“, Вие ни давате разрешение да Ви изпращаме имейли относно нашите предложения. Ако решите вече да не желаете да получавате повече имейли, винаги можете да се откажете в края на всеки имейл.

Софтуера спазва поверителността на всеки посетител на нашите уебсайтове. Тази изява за поверителност дава уведомление за стандартите и условията, в които Софтуера защитава поверителността на информацията, предоставена от посетители на сайтове в Световната мрежа, притежавани и управлявани от Софтуера, включително Софтуера и Софтуера. Тази изява за поверителност дава уведомление за нашите практики за събиране на информация и за начините, по които вашата информация може да бъде използвана. Тази политика може да се променя от време на време, затова моля проверявайте периодично информацията.

А. Лична Идентифицируема Информация:

Софтуерът обикновено получава конкретна информация за своите посетители на уебсайта само когато такава информация се предоставя доброволно, например когато нашите посетители поискат информация, закупят или се записат за услуги, отворят заявка за обслужване на клиенти, предоставят информация от резюме за възможности за заетост или ни изпращат имейл. Разбира се, някои от тези дейности изискват от вас да ни предоставите информация, например когато правите покупка, използвате кредитна карта за заплащане на услуги, представяте своето резюме или поискате определени видове информация. Когато предоставите лично идентифицируема информация на Софтуера чрез един от нашите уебсайтове, тя ще се използва за изпълнение на вашата конкретна заявка. В повечето случаи ще имате възможност да изберете дали искате или не искате Софтуерът да използва тази информация за допълнителни цели. Софтуерът запазва правото, по свое преценка, да ви изпраща бюлетини и друга важна информация относно услугите на Софтуера. Без указания от вас, Софтуерът може да използва предоставената от вас информация, за да ви информира за допълнителни услуги и продукти, предлагани от семейството на компаниите на Софтуера, упълномощени агенти на Софтуера и други доставчици на стоки и услуги, с които Софтуерът има взаимоотношения и чиито предложения може да ви интересуват.

Примерите в тези материали не трябва да се възприемат като обещание или гаранция за печалби. Потенциалът за печалби зависи изцяло от лицето, което използва нашия продукт, идеи, техники и полаганият труд. Ние не претендираме, че това е ‘схема за бързо обогатяване’, и не бива да го възприемате като такава.

Б. Неопределими (общи) лични данни:

Опшо, софтуерът събира автоматично някои общи информации. Общата информация не разкрива самоличността на посетителя. Обикновено тя включва информация за интернет адреса, присвоен на вашия компютър, броя и честотата на посетителите и посетените сайтове на софтуера. Софтуерът събира тази информация за ограничените цели на определянето на клиентското обслужване и нуждите на уебсайта. Това постигаме, използвайки определени технологии, включително “бисквитки” (технология, която може да се използва за предоставяне на посетителя с персонализирана информация за услугите на софтуера). Софтуерът не съчетава информацията, събрана по този начин, с никаква самоличност-откриваема информация. Можете да зададете браузъра си да ви уведомява, когато получавате „бисквитка“, и можете да откажете.

C. Вашият сървър за хоствани уебсайт, сървър, дъска с обяви, форум, сайтове на трети страни:

Информацията, която разкривате в публично пространство, включително на всяка издателска дъска, чат стая или уебсайт, който Софтуерът може да предостави като част от услугите на Софтуерът за вас, е достъпна за всеки друг, който посещава това пространство. Софтуерът не може да защити информацията, която разкривате на тези места. Освен това, уебсайтовете на Софтуерът съдържат връзки към сайтове, принадлежащи на трети лица, независими от Софтуерът. Софтуерът не може да защити информацията, която може да разкриете на тези сайтове и препоръчва да прегледате изявленията за поверителност на тези сайтове, които посещавате.

D. Изключения и Ограничения:

Без значение предишното и спазвайки приложимите закони, програмният продукт сътрудничи напълно с държавни, местни и федерални служители при всякакви разследвания, свързани със съдържание (включително лични или частни електронни комуникации, предавани на програмния продукт) или предполагаеми незаконни дейности на всякакъв потребител на услугата и предприема разумни мерки за защита на своите собствени права. За ограничените цели на такава сътрудничеств и мерки и спазвайки приложимите закони, програмния продукт може да бъде задължен да разкрие лична идентификационна информация. Освен това, програмният продукт може да избере да наблюдава областите на комуникация на всякакъв вид, за да удовлетвори всякакъв закон, регламент или искане на правителството; ако такава разкритие е необходимо или подходящо за функционирането на програмния продукт; или защита на правата или имуществото на програмния продукт или други лица. Във връзка с потенциалната продажба или прехвърляне на някое от своите права върху програмния продукт и програмния продукт и други сайтове, принадлежащи на компанията, програмният продукт запазва правото да продава или прехвърля вашата информация (включително, но не само името, адресната информация и другата информация, която предоставихте на програмния продукт) на трета страна, която концентрира своите дейности в комуникационни продукти или услуги и се съгласява да бъде следващият в интерес на програмния продукт относно поддръжката и защитата на информацията, събрана и поддържана от програмния продукт; и се съгласява с задълженията на настоящото политическо изявление.